Przedsiębiorcy tracą cierpliwość i nie chcą czekać bezczynnie na płatność

Raporty

Wyniki IV edycji badania Bibby MSP Index przynoszą zmianę postaw polskich przedsiębiorców. Spada tolerancja firm dla opóźniających się płatności.

Kończy się pobłażliwość przedsiębiorców w oczekiwaniu na płatności – to jeden z ważniejszych wniosków z wyników IV edycji badania Bibby MSP Indeks, prowadzonych przez polski oddział Bibby Financial Services. Problemy z opóźnionymi płatnościami zadeklarowało 75% ankietowanych firm, 44% z nich oceniło, że w ostatnim półroczu ich kontrahenci płacili gorzej niż 6 miesięcy temu. Wyniki sondażu przynoszą jednocześnie zmianę postaw prowadzących biznes wobec opóźnień w płatnościach. W porównaniu do kwietniowej edycji badania do 24% wzrosła liczba firm kwalifikująca już 7 dniowe opóźnienie jako impuls do podjęcia działań w celu odzyskania płatności. Daje to wzrost o 15 punktów procentowych. Opóźnienia 14 dniowe motywują do działania 26% badanych czyli o 8 punktów więcej niż w poprzednim sondażu.

Zmiany w podejściu do przestrzegania terminów płatności faktur wpłynęły również znacząco na korektę postaw w działaniach firm zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy. Coraz mniej czeka do momentu utraty płynności. W kwietniu taka wizja była impulsem do działania dla 31,1% badanych. W październiku na moment utraty płynności finansowej czekało mniej, bo 25,8 % firm.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Bibby Financial Services komentuje: „Polscy przedsiębiorcy przestają tolerować notoryczne opóźnienia w płatnościach. To dobry znak na przyszłość, pozwalający mieć nadzieję, że przyzwolenie na tego typu praktyki będzie się zmniejszać. Z naszego sondażu wiemy, że dochodzenie swoich należności polega głównie na przypominaniu o zaległościach. Nadal mało firm przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji. Potwierdzanie sald, protokołów odbioru czy monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów stosowane jest przez mniejszość firm. Warto także mieć na uwadze, że na rynku dostępne są nowoczesne produkty finansowe takie jak faktoring, które zapewnią nie tylko płynność finansową i poprawę struktury wiekowej należności, ale także pomagają zwiększyć sprzedaż i dają profesjonalne wsparcie administracyjne w zarządzaniu należnościami.

O PROJEKCIE BIBBY MSP INDEX

Badanie Bibby MSP Index jest autorskim projektem badawczym polskiego oddziału Bibby Financial Services – brytyjskiej firmy specjalizującej się w finansowaniu sektora MSP. Obok diagnozy nastrojów polskiego sektora MSP bada szereg zagadnień związanych z działaniem polskich przedsiębiorstw, takich jak bariery funkcjonowania, współpraca z instytucjami finansowymi, działalność eksportowa czy zjawisko opóźnień w płatnościach.

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku, w formie wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Badanie na zlecenie Bibby Financial Services prowadzi firma Keralla Research specjalizująca się w badaniach b2b.

Źródło: Bibby MSP Index

 

Mimo znaczącego spadku nastrojów firmy MSP nie rezygnują z inwestycji.

Najnowsza październikowa edycja badania sektora MSP prowadzona przez polski oddział Bibby Financial Services przynosi spadek Bibby MSP Indeksu do poziomu 41 punktów – jest to wynik najniższy od 2 lat. Jednak pomimo  pogorszenia nastrojów przedsiębiorcy planują utrzymanie poziomu zatrudnienia i zakładanych inwestycji.

Polski oddział Bibby Financial Services opublikował wyniki IV, październikowej edycji badania Bibby MSP Index. Autorski projekt badawczy diagnozuje nastroje wśród polskich przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Główny indeks badania – Bibby MSP Indeks ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych i średnich firmach spadł do poziomu 41 pkt. Oznacza to spadek o 13 pkt. w porównaniu do poprzedniej, kwietniowej fali badania. Przedsiębiorcy prognozują więc, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy prowadzenie firm upłynie pod znakiem podwyższonych trudności.

Główny indeks badania Bibby MSP Indeks szczegółowo diagnozuje sytuację w 5 najważniejszych obszarach funkcjonowania firm takich jak: sprzedaż (poziom zamówień), zatrudnienie, płynność finansowa, inwestycje oraz zewnętrzne finansowanie. Aktualny spadek Indeksu spowodowany jest obniżeniem prognoz we wszystkich wymienionych tu obszarach. Największego spadku przedsiębiorcy oczekują w zakresie sprzedaży, czego konsekwencją będzie pogorszenie płynności finansowej firm.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Bibby Financial Services komentuje: „Wyniki najnowszej fali naszego badania dowodzą, że przedłużające się problemy Strefy Euro oraz największych importerów polskich towarów znalazły w końcu odbicie w nastrojach polskich przedsiębiorców. Widzimy jednak, że przedsiębiorcy nie chcą rezygnować z planowanych inwestycji a także będą starać się utrzymać zatrudnienie. Znakomita większość finansowanych przez nas firm utrzymuje również swoje limity finansowania co daje nadzieję, że obniżone prognozy sprzedaży mimo wszystko nie znajdą odbicia w rzeczywistości.

121130.msp.index.01.351x271

Poziom Bibby MSP Indeksu – ujęcie historyczne.

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku, w formie wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Badanie na zlecenie Bibby Financial Services prowadzi firma Keralla Research specjalizująca się w badaniach b2b.

O PROJEKCIE I WSKAŹNIKU BIBBY MSP INDEKS

Badanie Bibby MSP Index jest autorskim projektem badawczym polskiego oddziału Bibby Financial Services – brytyjskiej firmy specjalizującej się w finansowaniu sektora MSP. Obok diagnozy nastrojów polskiego sektora MSP bada szereg zagadnień związanych z działaniem polskich przedsiębiorstw takich jak bariery funkcjonowania, współpraca z instytucjami finansowymi, działalność eksportowa czy zjawisko opóźnień w płatnościach.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję Bibby MSP Indexu oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy.

Wyszczególnione obszary analizowane są w średniookresowym horyzoncie czasowym. Budowa Indexu na takim założeniu daje większą funkcjonalność uzyskanego wyniku. Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.  Z uwagi na fakt, że wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, Bibby MSP Index dostarcza więc informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, które stanowią 98 proc. wszystkich aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

Udostępnij artykuł: