Przedsiębiorczość: Najważniejsza jest komunikacja

BANK 2010/11

Rolę małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki trudno przecenić. Z roku na rok rośnie ich znaczenie, konkurencyjność, a także atrakcyjność dla banków. Wyznaczana nie tylko przez prostą zależność: instytucja finansowa - klient.

Rolę małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki trudno przecenić. Z roku na rok rośnie ich znaczenie, konkurencyjność, a także atrakcyjność dla banków. Wyznaczana nie tylko przez prostą zależność: instytucja finansowa - klient.

Igor Lagenda

Enterprise Resource Planning (ERP) – w dosłownym tłumaczeniu planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub inaczej zaawansowane zarządzanie zasobami – to nazwa klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem lub grupą współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

ERP zwykle składają się z niezależnych od siebie aplikacji. Podstawowy ich element stanowi baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów/funkcjonalności, które obejmują zarządzanie: ● magazynem ● zapasami ● dostawami ● produkcją ● zaopatrzeniem ● zasobami ludzkimi (płace, kadry) ● sprzedażą ● relacjami z klientami ● księgowość ● finanse.

W skład ERP mogą wchodzić również inne moduły/funkcjonalności, na przykład do controllingu lub zarządzania transportem czy projektami. Systemy te są elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, także dlatego że poszczególne moduły mogą pracować niezależne od siebie.

Najnowsze ERP z wyższej i średniej półki posiadają zwykle własną platformę rozwoju aplikacji i logiki biznesowej. Oznacza to odejście w kierunku spójnego systemu ze zbiorem funkcjonalności. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania, pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu najnowsze wersje systemów ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence – nie wymagają one dodatkowych integracji i wymiany danych.

Jest to również zgodne z procesowym podejściem do działania przedsiębiorstwa. Dział zakupów korzysta z wiedzy (informacji) z działu magazynu (kartoteki, stany magazynowe, powierzchnia magazynowa), często również z działu sprzedaży (rotacja towarów, zapotrzebowanie, zamówienia klientów) i działu produkcji (zapotrzebowanie materiałowe (MRP)). Dział magazynu korzysta z wiedzy działu zakupów (daty dostawy, ilości). Dział sprzedaży korzysta z wiedzy działu księgowego (rozliczenia, kredyty kupieckie, rentowność itd.).

Bez względu na filozofię działania coraz ważniejszym elementem ERP stają się platformy współpracy i komunikowania z bankami.

Rewolucja w przetwarzaniu

W ostatnich tygodniach czasie głośno było o rozwiązaniu BankConnect Banku BPH. Jako pierwsza w kraju zastosowała go w swoim ERP i FK firma BILANS-JR. BankConnect to rozwiązanie, dzięki któremu możliwa jest szybka wymiana informacji pomiędzy systemami ERP i FK (finansowo-księgowymi), a systemem informatycznym banku. BankConnect daje systemom ERP/FK możliwość automatycznego nawiązywania i autoryzowania połączenia on-line przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, która zapewnia najwyższy poziom poufności i wiarygodności przesyłanych danych.

– Decyzja o współpracy z firmą BILANS-JR zaowocowała pierwszą umową partnerską, na mocy której zaimplementowany został interfejs umożliwiający integrację naszego systemu BankConnect bezpośrednio w systemie ERP/FK – wyjaśnia Paweł Domański, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku BPH. – Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie będzie się cieszyć uznaniem klientów i już wkrótce będziemy informowali o kolejnych producentach, którzy dostosowali swoje oprogramowanie do systemu BankConnect.

Jak zapewnia Piotr Rogoziński, Product Manager systemu BankConnect, Bank BPH wkrótce udostępni swoim klientom oraz producentom oprogramowania ERP/FK dodatkową funkcjonalność w ramach systemu BankConnect, która będzie umożliwiała bezpieczne wysyłanie i podpisywanie zleceń bezpośrednio z systemu ERP/FK (bez konieczności logowania się do systemu bankowości internetowej).

Jak istotne jest to rozwiązanie z punktu widzenia producentów ERP, można się przekonać, oglądając materiały opisujące konkretne rozwiązania. W tym wypadku każdy producent zamieszcza takie informacje i w internecie, i na ulotkach, a zwykle również na pudełkach oprogramowania. Przykład? Jeden z potentatów – System Asseco, opisując swoje produkty, wylicza, że otrzymały certyfikaty: ● PekaoREADY banku Pekao SA ● Banku Citi Handlowy ● Silver Certified Partner Banku BPH ● Złotego Partnera BRE Bank.

Co to oznacza? Otóż certyfikat Banku Pekao jest poś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: