Przedsiębiorcy coraz bardziej zdyscyplinowani

Finanse i gospodarka

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów to od lat poważne utrapienie dla wielu polskich przedsiębiorców. Tego typu problem przed rokiem sygnalizowało ponad 72 proc. spółek. Ale - jak pokazuje cykliczne badanie Bibby MSP Index - nastąpiła w tym obszarze wyraźna poprawa: obecnie niecałe 64 proc. badanych sygnalizuje problemy z uzyskiwaniem płatności w terminie.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów to od lat poważne utrapienie dla wielu polskich przedsiębiorców. Tego typu problem przed rokiem sygnalizowało ponad 72 proc. spółek. Ale - jak pokazuje cykliczne badanie Bibby MSP Index - nastąpiła w tym obszarze wyraźna poprawa: obecnie niecałe 64 proc. badanych sygnalizuje problemy z uzyskiwaniem płatności w terminie.

Niewątpliwie odsetek przedsiębiorców poszkodowanych przez zatory płatnicze pozostaje wciąż na wysokim poziomie, ale z drugiej strony szybko rośnie grupa przedsiębiorstw, które coraz skuteczniej radzą sobie z nieterminowymi płatnościami. Jednak małe i średnie firmy w nadchodzącym półroczu spodziewają się mniejszej sprzedaży, a co za tym idzie nieznacznie gorszej płynności finansowej i tym samym lekkiego wzrostu zadłużenia. Jednocześnie - jak prognozują przedsiębiorcy - inwestycje i zatrudnienie będą utrzymane na mniej więcej podobnym poziomie jak dotychczas.

Bibby MSP Index (wskaźnik badany od 5 lat przez Bibby Financial Services), ukazuje tendencje i najbardziej prawdopodobne kierunki zmian w polskich małych i średnich firmach. W październiku tego roku osiągnął wartość 55,6 pkt. Oznacza to nieznaczny spadek (o 2,4 pkt.) w porównaniu z odczytem sprzed sześciu miesięcy, ale sytuacja wciąż jest lepsza niż rok temu, kiedy Bibby MSP Index wynosił zaledwie 53 pkt.

- Wynik powyżej 50 pkt. wskazuje na wciąż dobrą kondycję polskich małych i średnich przedsiębiorstw - wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. - Niewielki spadek jest prawdopodobnie efektem cyklu koniunkturalnego, co widać także w danych gospodarczych GUS i wskaźniku PMI.

Wśród branż badanych w ramach Bibby MSP Index, największy wzrost optymizmu odnotowano w branży transportowej. Przedstawiciele firm z tej branży prognozują poprawę poziomu zamówień, większe inwestycje oraz wzrost zatrudnienia. Mówią także o wzroście poziomu zadłużenia, co wskazuje m.in. na plan odświeżania flot w leasingu.

- Widzimy, że transportowcy przezwyciężyli największe problemy i stopniowo wychodzą na prostą - mówi Jerzy Dąbrowski. - Prawdopodobnie wpływ na to mają niższe ceny ropy naftowej, korzystny kurs złotego w stosunku do euro oraz oczekiwane większe zamówienia, które tradycyjnie związane są z okresem świątecznym.

Wzrost wskaźnika cząstkowego Bibby MSP Index odnotowano również w branży budowlanej i produkcyjnej. Trochę gorsze niż pół roku temu są prognozy firm usługowych i handlowych - w końcówce roku spodziewają się zwłaszcza płynności finansowej niższej niż wiosną.

Źródło: Bibby MŚP Index

Udostępnij artykuł: