Przedsiębiorcy dają sobie na przeczekanie a Wskaźnik BIG spada!

Polecamy

W ostatnich trzech miesiącach bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażane Wskaźnikiem BIG, spadło o 5 pkt. proc. i wynosi obecnie 14,32 proc. Wpływ na to ma m.in. nieterminowe regulowanie płatności, które stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto najnowsza edycja Raportu BIG bliżej bada nastroje w branży turystycznej - wynika z nich, że prawie 70 proc. firm ostrożniej podchodzi do planowania ofert w związku z upadkami i niewypłacalnością firm z branży turystycznej w ubiegłych latach.

W ostatnich trzech miesiącach bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażane Wskaźnikiem BIG, spadło o 5 pkt. proc. i wynosi obecnie 14,32 proc. Wpływ na to ma m.in. nieterminowe regulowanie płatności, które stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto najnowsza edycja Raportu BIG bliżej bada nastroje w branży turystycznej - wynika z nich, że prawie 70 proc. firm ostrożniej podchodzi do planowania ofert w związku z upadkami i niewypłacalnością firm z branży turystycznej w ubiegłych latach.

Na spadek wartości Wskaźnika BIG w ciągu ostatnich trzech miesięcy wpływ ma kilka czynników, m.in. opinia, że nieterminowe regulowanie płatności to poważna bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz duża liczba negatywnych odpowiedzi związanych z problemem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Znaczenie ma także to, że o 8 pkt. proc. zwiększyła się liczba respondentów, którzy negatywnie oceniają, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci, przekracza 100 tys. złotych.

140617.big.01.548x300

 

Po raz pierwszy notujemy spadek Wskaźnika BIG od początku 2013 r. Na tle szybko rozwijającej się gospodarki i idących wraz z tym coraz lepszych prognoz, może to się wydawać niezrozumiałe - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. - Naszym zdaniem przedsiębiorcy chcą zatrzymać kapitał na dalsze inwestycje, a koniunkturę wykorzystać do rozkwitu swoich firm. Wzrost gospodarczy traktują jako ogromną szansę na rozwój. Wyniki sprzed trzech miesięcy zapowiadały, że właściciele firm planują przeprowadzić inwestycje w marketing, wzrost płac oraz większe zatrudnienie. Już teraz widać, że proces ten rozpoczął się, jednak potrzebuje on dodatkowych nakładów finansowych - dodaje Mariusz Hildebrand.

Wśród badanych branż największy spadek Indeksu BIG, bo aż o 13 proc., zanotowano u przedsiębiorców. Wynosi on obecnie 8,6 proc. i tym samym jest nieznacznie niższy niż w II kwartale 2013 roku. Wpływ na to ma częste występowanie problemu nieterminowych płatności w tej grupie oraz ocena, że jest to poważna przeszkoda w prowadzeniu biznesu. Znaczący spadek bezpieczeństwa prowadzenia firmy odczuła też branża budowlana. Wskaźnik BIG w tej grupie zmalał o 12,9 pkt. proc. do poziomu 2,5 proc. Jednak jak pokazują wcześniejsze raporty, duże wahania w poziomie zaufania gospodarczego są naturalne dla tej branży. Z drugiej jednak strony sezon letni to czas, kiedy ten sektor zbiera najwięcej plonów z realizowanych inwestycji.

Z raportu wynika również, że pomimo spadku głównego Wskaźnika BIG, niektóre branże odczuły wzrost bezpieczeństwa. Należą do nich m.in. dostawcy usług masowych, dla których poziom wskaźnika wzrósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 8,4 pkt proc i osiągnął poziom 19,8 proc.

26. edycja Raportu BIG zawiera także specjalnie przygotowany dodatek turystyczny w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Tu również branża zanotowała wzrost Indeksu BIG. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniósł on 2,6 proc. osiągając poziom 18,8 proc. Wynika to między innymi z tego, że ponad jedna trzecia firm z branży turystycznej odczuła poprawę sytuacji gospodarczej. Jednak jej przedstawiciele z umiarkowanym optymizmem patrzą w przyszłość. Obecnie blisko czterdzieści procent (39 proc.) badanych firm turystycznych spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w nadchodzącym półroczu. Jednak prawie 70 proc. firm ostrożniej podchodzi do planowania ofert w związku z upadkami i niewypłacalnością firm z branży w ubiegłych latach.

Z najnowszej edycji raportu wynika, że pomimo spadku głównego Wskaźnika BIG są podstawy sądzić, że jest to jedynie chwilowa zmiana, a nie trwały trend - dowodem na to jest taki sam jak trzy miesiące temu poziom negatywnych odczuć wśród respondentów na temat występowania nieterminowych płatności. Dlatego można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości ożywienie gospodarcze znajdzie odzwierciedlenie w pozytywnych odczuciach respondentów. Jestem przekonany, że kolejny Raport BIG przyniesie nam wzrost głównego Indeksu BIG - podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

 

Udostępnij artykuł: