Przedsiębiorcy dostali więcej czasu na zapoznanie się z objaśnieniami podatkowymi

Firma

Ministerstwo Finansów 31 stycznia 2019 r. opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowią one ogólne wyjaśnienie przepisów, które nakładają na przedsiębiorców i ich doradców obowiązek przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o stosowanych optymalizacjach podatkowych.

Napis: podatki i kalkulator
Fot. stock.adobe.com/Nishihama

Ministerstwo Finansów 31 stycznia 2019 r. opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowią one ogólne wyjaśnienie przepisów, które nakładają na przedsiębiorców i ich doradców obowiązek przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o stosowanych optymalizacjach podatkowych.

.@MF_GOV_PL opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie raportowania schematów podatkowych #podatki #MinisterstwoFinansów

Obowiązek przekazania pierwszych raportów upływa w piątek. Przepisy, które zostały uchwalone pod koniec zeszłego roku, budzą tak wiele wątpliwości, że przygotowanie objaśnień trwało praktycznie aż do dnia, w którym należy zacząć raportowanie – zauważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

- Objaśnienia liczą ponad 100 stron, ich analiza zajmie przedsiębiorcom i ich doradcom kilka dni, jednak dziś najważniejszą informacją jest, że ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r. Natomiast w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Minister finansów uwzględnił postulaty przedsiębiorców i dał czas na zapoznanie się z objaśnieniami – mówi Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Stosowanie przepisów zgodnie z przedstawionym w objaśnieniach stanowiskiem ministra finansów daje podatnikom taką samą ochronę jak w przypadku stosowania się do interpretacji ogólnej.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w objaśnieniach MDR w stosunku do ich projektu to:- wyjaśnienie, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;- rozstrzygnięcie, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz „Innovation Box") nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;- wyjaśnienie, że w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w dwóch podatkach rozliczanych w odmiennych okresach, obowiązek złożenia formularza MDR-3 nie jest wymagany dwukrotnie;- rozwinięcie oceny wymagań informacyjnych w odniesieniu do kwestii cen transferowych w celu wyjaśnienia, które rozwiązania nie powinny zasadniczo podlegać obowiązkowi raportowania MDR oraz uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie właściwego podejścia do zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych i analizy porównawczej lub analizy zgodności w kontekście przepisów MDR;- podkreślenie, że nie jest objęte obowiązkiem informacyjnym MDR skorzystanie z tzw. ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;- wskazanie katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR.Link do objaśnień >>>

Źródło: Konfederacja Lewiatan

 
Udostępnij artykuł: