Przedsiębiorcy obawiają się Pracowniczych Planów Kapitałowych

Komentarze ekspertów

Część pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe jako benefitu dla pracowników.

Monika Fedorczuk
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Część pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe jako benefitu dla pracowników.

Część pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na #PPK jako benefitu dla pracowników #emerytury @LewiatanTweets

Ponad połowa przedsiębiorców negatywnie ocenia pomysł Pracowniczych Planów Kapitałowych – wynika z badania Randstad „Plany Pracodawców”. 54% pracodawców jest w mniejszym lub większym stopniu przeciwna wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale – co ciekawe – blisko 1/5 w ogóle nie ma zadania na ten temat. Może to sygnalizować, że to rozwiązanie nie jest wystarczające dobrze znane polskim firmom.Oprócz obowiązkowych składek odprowadzanych przez pracodawców, firmy będą też mogły dobrowolnie zwiększać ich wartość, aby pracownicy mogli odłożyć więcej na poczet przyszłej emerytury. Jednak zaledwie 15% przedsiębiorców rozważa takie dodatkowe składki, a aż 60% raczej się na to nie zdecyduje.Czytaj także: Paweł Borys: afery na rynku kapitałowym szkodzą PPK >>>

Odprowadzanie dodatkowych składek najczęściej deklarują firmy z sektora finansowego (43%), w pozostałych przypadek ten odsetek nie przekracza ¼. Firmy, które są skłonne do opłacania zwiększonej składki chcą to rozwiązanie potraktować jako dodatkowy benefit dla pracowników – tak deklaruje 72% respondentów z tej grupy.

Czego dotyczą obawy pracodawców?

Pomysł Pracowniczych Planów Kapitałowych budzi wśród pracodawców obawy dotyczące nie tylko dodatkowych obciążeń admiracyjnych związanych z prowadzeniem dokumentacji przystąpienia i uczestnictwa pracowników w systemie, ale również kwestii związanych z wyborem podmiotu prowadzącego PPK w danej firmie oraz oczekiwań pracowników dotyczących wzrostu płac pokrywającego wysokość składki płaconej przez pracowników.

Kampania informacyjna zmniejszy nieufność pracodawców?

Na chwilę obecną jest stosunkowo mało informacji dotyczących funkcjonowania nowego systemu oszczędzania, szczególnie tych które dotyczą obowiązków i koniecznych działań po stronie pracodawców. Być może rozpoczęcie kampanii informacyjnej i zapowiadane uruchomienie portalu zmniejszy nieufność pracodawców wobec proponowanego rozwiązania.Jednocześnie część pracodawców dostrzega możliwość traktowania dodatkowych wpłat na PPK jako benefitu dla pracowników, co może zostać wykorzystane również jako element wizerunku zwiększający atrakcyjność danej firmy jako miejsca pracy.
Udostępnij artykuł: