Przedsiębiorcy oczekują wykresu wzrostu gospodarczego w kształcie litery V

Firma

W świetle prognoz przedsiębiorstw odbicie gospodarcze będzie miało kształt litery "V" - 2/3 przedsiębiorstw oczekuje odzyskania kondycji przedkryzysowej w ciągu co najwyżej 2-3 kw., a niemal 80 proc. nie dłużej niż w rok - wynika z najnowszego opracowania NBP "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji przedsiębiorstw".

NBP - Narodowy Bank Polski
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)

W świetle prognoz przedsiębiorstw odbicie gospodarcze będzie miało kształt litery "V" - 2/3 przedsiębiorstw oczekuje odzyskania kondycji przedkryzysowej w ciągu co najwyżej 2-3 kw., a niemal 80 proc. nie dłużej niż w rok - wynika z najnowszego opracowania NBP "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji przedsiębiorstw".

#SzybkiMonitoringNBP: Ok. 2/3 przedsiębiorstw deklaruje odzyskanie kondycji przedkryzysowej w przeciągu co najwyżej 2-3 kwartałów @nbppl @LewiatanTweets

"Prognozy przedsiębiorców wskazują na oczekiwanie relatywnie szybkiej odbudowy koniunktury. Według syntetycznego wskaźnika przyszłej sytuacji oraz prognoz syntetycznego wskaźnika sytuacji bieżącej pozycja cykliczna koniunktury osiągnie swoje minimum na przełomie II i III k w. 2020 r . i przyjmie wówczas najniższą wartość od 2009 r.

80 procent firm sądzi, że powróci do stanu z przed pandemii do końca roku

W świetle tych prognoz odbicie gospodarcze będzie miało kształt litery V, a neutralna pozycja koniunktury zostanie osiągnięta na przełomie II i III kw. 2021 r.

Podobny obraz ścieżki powrotu wynika z opinii respondentów – ok. 2/3 przedsiębiorstw deklaruje odzyskanie kondycji przedkryzysowej w przeciągu co najwyżej 2-3 kwartałów, a w sumie niemal 80 proc. w czasie nie dłuższym niż rok" - napisano.

Wielką niewiadomą mikrofirmy

"Niski jest natomiast udział przedsiębiorstw, którym proces odbudowy zajmie co najmniej dwa lata. Na odpowiedzi udzielane w czerwcu stosunkowo mały wpływ miała wielkość firm i ich forma własności. Zaobserwowano natomiast wyraźne zróżnicowanie pomiędzy sekcjami PKD, z wyraźnie najgorszą sytuacją w hotelach i restauracjach, w których ok. 25 proc. firm przewiduje, że okres zdrowienia potrwa co najmniej 2-3 lata" - dodano.

Najnowsze badanie Szybki Monitoring odbyło się w czerwcu 2020 r. W badaniu SM wzięło udział 2578 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, NBP wskazuje, że wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa.

Sondy NBP zostały przeprowadzone w okresie lockdown’u w związku z kryzysem COVID-19 w marcu i maju 2020 r.

Pierwsza sonda została skierowana do 514 przedsiębiorców w dniach 23-24 marca br. Druga sonda została przeprowadzona w dniach 15-19 maja br. na próbie 704 przedsiębiorstw. W kwietniu NBP nie opublikował "Szybkiego Monitoringu".

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar powiedział w ub. tygodniu, że NBP wróci tak szybko, jak to jest możliwe, do regularnych publikacji cyklicznych raportów analitycznych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: