Przedsiębiorcy powinni uważać na wyznaczone i mijające terminy Tarcz Antykryzysowych

Firma

Przepisy w tzw. Tarczach Antykryzysowych wprowadziły wiele zmian w terminach, w których przedsiębiorcy muszą wypełnić określone obowiązki administracyjne czy dokonać różnych płatności. Niektóre z tych terminów wkrótce miną.

tarcza antykryzysowa
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Przepisy w tzw. Tarczach Antykryzysowych wprowadziły wiele zmian w terminach, w których przedsiębiorcy muszą wypełnić określone obowiązki administracyjne czy dokonać różnych płatności. Niektóre z tych terminów wkrótce miną.

Adam Ziembicki: 31 lipca to ostatni dzień, kiedy przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z PFR @Grupa_PFR @CHALAS_LAW

Poprosiliśmy Kancelarię Chałas i Wspólnicy o wskazanie, na co szczególnie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy. W jej imieniu wypowiedział się Adam Ziębicki:

- W związku z wybuchem pandemii COVID-19, rząd na mocy pakietu ustaw zwanych tarczami antykryzysowymi i tarczą finansową wprowadził szereg instytucji, które mają niwelować negatywne konsekwencje wystąpienia wirusa. W najbliższym czasie część z wprowadzonych programów ulegnie zakończeniu.

Zakończy się także okres przedłużonych terminów na dokonanie pewnych czynności prawnych.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do terminów, które zostały wydłużone na mocy tarcz antykryzysowych. Wśród terminów, które zostały przedłużone, a w najbliższym czasie termin ich przedłużenia upłynie, należy wskazać:

• 1 lipca 2020 r. – od tego dnia obowiązuje nowa matryca stawek VAT i nowy JPK_VAT

• 31 lipca 2020 r. – do tego dnia należy przekazać sprawozdania finansowe osób fizycznych do szefa KAS.

Ważne terminy dla spółek akcyjnych

Inną ważną datą, która jest szczególnie istotna dla akcjonariuszy, jest 30 września 2020 r. Tego dnia mija termin na podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych o wyborze reżimu dematerializacji akcji (rejestrowy/depozytowy).

Również do tego dnia powyższe spółki mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Wreszcie, do 30 września 2020 r. spółka akcyjna oraz spółka komandytowa- akcyjna muszą dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółkach papierowych dokumentów akcji.

Co się wkrótce skończy?

Jeżeli chodzi o programy wprowadzone na mocy tarcz antykryzysowych, które mają pomóc przedsiębiorcom w zwalczaniu negatywnych konsekwencji COVID-19, to należy wskazać, iż część z wprowadzonych instytucji w najbliższym czasie może ulec zakończeniu.

Jeżeli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj to czerwiec jest pierwszym miesiącem po zwolnieniu, w którym będzie musiał on dokonać odpowiedniej opłaty tytułem składek ubezpieczeniowych.

W przypadku przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania od starosty do wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS w pierwszym możliwym terminie na trzy miesiące, czerwiec był ostatnim miesiącem, w którym uzyskali oni dofinansowanie.

Pierwotna pierwsza Tarczy Antykryzysowa nakładała również na przedsiębiorców, którzy skorzystali z bezzwrotnej pożyczki w kwocie 5000 zł obowiązek złożenia wniosku o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od upływu 3 miesięcy od dnia przyznania dofinansowania.

Jeżeli któryś przedsiębiorca zatem złożył przedmiotowy wniosek i uzyskał pożyczkę w miarę szybko, termin na wniosek o umorzenie upływałby najprawdopodobniej w lipcu, ewentualnie na przełomie lipca i sierpnia.

Niemniej jednak nowelizacja przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wykreśliła obowiązek złożenia przez mikroprzedsiębiorców wniosku o umorzenie pożyczki, a zatem obecnie jedynym warunkiem jej umorzenia jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy kolejne miesiące od dnia jej uzyskania.

Z dużą pewnością najważniejszym terminem z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne finansowe konsekwencje w związku z COVID-19, a którzy nie skorzystali jeszcze z dofinansowania Polskiego Funduszu Rozwoju, jest 31 lipca 2020 r.

Tego dnia jest bowiem ostatni dzień, kiedy przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z PFR.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: