Przedsiębiorcy żegnają kryzys

Polecamy

Wartość przekraczającą 59 pkt. osiągnął na wiosnę Bibby MSP Index, znacznie więcej niż jesienią ubiegłego roku. Jest to trzeci z rzędu wzrost indeksu, co zapowiada wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej.

Wartość przekraczającą 59 pkt. osiągnął na wiosnę Bibby MSP Index, znacznie więcej niż jesienią ubiegłego roku. Jest to trzeci z rzędu wzrost indeksu, co zapowiada wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej.

- Wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, dlatego wyniki Bibby MSP Index dostarczają informacji o najbardziej prawdopodobnym scenariuszu rozwoju - wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services, firmy koordynującej badanie.

Wartość Bibby MSP Index powyżej 50 pkt. to wskaźnik polepszających się nastrojów i prognostyk poprawy kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich latach mocno odczuły makroekonomiczne perturbacje.

- Pierwsze oznaki ożywienia odnotowaliśmy rok temu - komentuje Krzysztof Kuniewicz. - Aktualny wynik pozwala nam na optymizm: możemy prognozować, że ten wzrostowy trend ma charakter trwały i utrzyma się w całym 2014 roku. Wartość indeksu powyżej 59 punktów oznacza, że przedsiębiorcy żegnają kryzys i będą funkcjonować bez paraliżujących każdą decyzję obaw. Jednak nie oczekiwałbym boomu inwestycyjnego. Wprawdzie skłonność do ponoszenia wydatków w firmach jest znacznie wyższa niż w ostatnich latach, ale jednoczesna potrzeba wygenerowania rekompensaty, swoistej nadwyżki za miesiące "zaciskania pasa" jest również aktualna i zauważalna.

Także krajowe biura analiz gospodarczych - w tym NBP i GUS - publikują dane, z których wynika, że utrwala się trend wzrostowy. Jego załamanie mogłoby ewentualnie nastąpić wyłącznie na skutek całkowitego krachu w eksporcie na rynki Rosji i Ukrainy (czego nie można wykluczyć).

Tradycyjnie już przedsiębiorcy narzekają na klimat ekonomiczny w Polsce - ponad połowa badanych oceniła, iż nie sprzyja on prowadzeniu biznesu. Mimo to widać poprawę nastrojów, czego potwierdzeniem jest wzrost liczby badanych wyrażających nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. Przybyło też osób wskazujących, że kolejne miesiące będą sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej - obecnie jest to 35,8 proc. (więcej o 11,6 pkt. proc. w relacji do pomiaru sprzed pół roku).

Zmiany, które przedsiębiorcy obserwują w gospodarce, pozwalają im pozytywniej oceniać sytuację we własnych firmach. Aktualnie 1/4 badanych uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa uległa poprawie. Jesienią 2013 roku była to 1/5.

Źródło: Bibby MSP INDEX

Udostępnij artykuł: