Przedstawiciele wolnych zawodów przewidują rozwój swoich biznesów. Skąd ten optymizm?

Firma

Ponad 2/3 (67%) polskich profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą przewiduje, że skala ich biznesu zwiększy się w ciągu kolejnych pięciu lat, wynika z najnowszego badania Deutsche Banku. Równocześnie są oni świadomi wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć.

Młody mężczyza w garniturze przy komputerze
For. Pixabay.com

Ponad 2/3 (67%) polskich profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą przewiduje, że skala ich biznesu zwiększy się w ciągu kolejnych pięciu lat, wynika z najnowszego badania Deutsche Banku. Równocześnie są oni świadomi wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć.

Ponad 2/3 polskich profesjonalistów prowadzących działalność gospodarczą przewiduje, że skala ich biznesu zwiększy się w ciągu kolejnych pięciu lat #DeutscheBank #firmy

"Z dobrej koniunktury korzystają wszyscy - zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Zdaniem ponad jednej trzeciej Polaków, warunki materialne ich życia polepszą się w ciągu najbliższych trzech lat. Podobny optymizm panuje w polskim biznesie. Już w minionym kwartale co trzeci reprezentant mikro-, małych i średnich firm spodziewał się poprawy własnej kondycji finansowej. Jednak, jak się okazuje, to przedstawiciele wolnych zawodów patrzą w przyszłość najbardziej optymistycznie. Jak pokazało najnowsze badanie Deutsche Banku, co czwarty profesjonalista ocenia w sposób zdecydowany, że w ciągu pięciu lat skala jego działalności się zwiększy, a blisko 42% zakłada, że jest to prawdopodobne" - czytamy w komunikacie.

Duży wzrost w porównaniu z minionym rokiem

"To bardzo duży wzrost w porównaniu z minionym rokiem. Wtedy pewność zwiększenia biznesu miało 19% pracujących na własny rachunek, a 29% zakładało, że wzrośnie on minimalnie. To wyraźny sygnał, że gospodarka od dłuższego czasu jest w dobrej kondycji, a wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach wiedzą, jak tę pozytywną falę wykorzystać i przekuć na biznesowy sukces" - powiedział dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Deutsche Bank Polska Paweł Sienkiewicz, cytowany w materiale.

Największym zagrożeniem jest bardzo duża konkurencja

Dobre oczekiwania dotyczące rozwoju nie oznaczają, że polscy profesjonaliści nie dostrzegają stojących przed nimi wyzwań. Dla 44% z nich największym zagrożeniem jest bardzo duża konkurencja. Choć w porównaniu do minionego roku jej znaczenie nieco spadło, to jednak niezmiennie utrzymuje się na najwyższej pozycji w zestawieniu największych barier dla ich działalności, podano również."Wolny zawód to nie tylko szanse rozwojowe, ale i ryzyka. Lekarze z własną praktyką, prawnicy czy architekci najbardziej obawiają się swojego otoczenia biznesowego. Są świadomi, że aby zwiększać skalę swojego biznesu, powinni być o krok przed konkurencją. To oznacza konieczność podnoszenia kwalifikacji oraz inwestowania w sprzęt czy lokalizację gabinetu bądź biura, a także odróżnienie się od bardzo silnej konkurencji jakością czy ofertą" - skomentował Sienkiewicz.

Odpowiedzialność prawna za wykonywaną pracę

Na drugim miejscu wśród wyzwań stojących przed polskimi profesjonalistami znalazła się odpowiedzialność prawna za wykonywaną pracę. Dla blisko 38% z nich największy wpływ na prowadzenie biznesu mają nagłe, nieoczekiwane zmiany w przepisach, podano także."Niestabilność prawna utrudnia prowadzenie biznesu niezależnie od skali działalności, regionu czy branży. Konieczność dostosowania się do stale zmieniającego się prawa wymaga od osób prowadzących wolny zawód, które wykonują pracę w ramach działalności gospodarczej, bycia na bieżąco z ogromną liczbą nowych przepisów lub sięgania po fachową pomoc prawniczą" - powiedziała Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej.

Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Z badania Deutsche Banku wynika, że w porównaniu z minionym rokiem profesjonaliści znacznie częściej zwracają uwagę na negatywny wpływ rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W 2017 r. koszty te były przeszkodą dla prawie 19%, a dziś są oceniane jako zagrożenie przez 27% osób wykonujących wolne zawody. Porównując aktualne wyniki do odpowiedzi ubiegłorocznych, zauważyć można też, że wzrósł nieco problem związany z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników."Problemy kadrowe ma już więcej niż co piąta osoba wykonujących wolny zawód, w tym szczególnie na tym tle wyróżniają się specjaliści działający w branży budowlanej. W ich przypadku na deficyt pracowników narzeka 34%. To efekt zarówno niskiego bezrobocia wynikającego z gospodarczej koniunktury, jak i procesów demograficznych. Osoby wykonujące wolne zawody powinny jednak być przygotowane na scenariusz, w którym ten problem będzie się nasilał" - dodała Bombol.Część istotnych dotychczas barier traci jednak na znaczeniu. Mniejszy odsetek profesjonalistów niż w latach ubiegłych wskazuje na trudności z zapewnieniem sobie regularnych dochodów. Jest to wyzwanie dla prawie 36% badanych, a jeszcze rok temu takie trudności miało 43% z nich. Rzadziej też wskazywano na problemy z dostępem do finansowania zewnętrznego czy otrzymaniem kredytu bankowego przy nieregularnych dochodach, podano także."Polscy profesjonaliści są ważnym segmentem współczesnej gospodarki, dlatego banki w coraz większym stopniu doceniają ich potencjał jako klientów i chcą ich wspierać w inwestycjach w rozwój biznesu. Oznacza to m.in. uproszczenie procedur przy ubieganiu się o kredyty" - stwierdził Sienkiewicz z Deutsche Bank Polska.

Elastyczność miejsca i czasu pracy

Ponad połowa uczestników badania oceniła, że największą zaletą wykonywania wolnego zawodu jest elastyczność miejsca i czasu pracy. Ta motywacja niezmiennie od kilku lat zajmuje pierwszą pozycję."Niezależnie od płci, wieku czy wysokości zarobków polscy profesjonaliści dążą do niezależności i chcą samodzielnie decydować, gdzie i ile czasu poświęcają na własne obowiązki zawodowe. Tradycyjna praca w biurze nie jest już tak atrakcyjna. Wraz z rozwojem nowych technologii praca tłumaczy czy programistów nie wymaga już codziennej obecności w biurze" - podsumowała Bombol.Z raportu Brain Embassy "Jak Polacy lubią pracować" wynika, że już jedna trzecia Polaków pracuje z domu. Co dziesiąty polski profesjonalista docenia możliwość rozwoju i doszkalania się w organizacji branżowej oraz dbanie o równowagę pracy i życia prywatnego.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: