Przedstawiciele ZBP w nowo powołanym Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark

Gospodarka

GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy, w skład którego weszli przedstawiciele m.in. Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Komitet został powołany w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych.

Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich
Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich

GPW Benchmark powołał Komitet Nadzorczy, w skład którego weszli przedstawiciele m.in. Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Komitet został powołany w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych.

Komitet Nadzorczy #GPW Benchmark został powołany w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania stawek referencyjnych #giełda #ZBP #JerzyBańka #NorbertJeziolowicz @GPW_WSExchange

"Nadaliśmy Komitetowi Nadzorczemu szerokie uprawnienia zapewniające skuteczny nadzór nad stawkami referencyjnymi i decyzjami podejmowanymi przez administratora" - powiedział prezes GPW Benchmark Rafał Wyszkowski, cytowany w komunikacie.Komitet, składający się z sześciu nowo wybranych członków utworzono zgodnie z nową dokumentacją stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz rozporządzeniem UE o wskaźnikach referencyjnych.

Skład Komitetu Nadzorczego

Członkami Komitetu zostali: Jerzy Bańka oraz Norbert Jeziolowicz, zaproponowani przez ZBP, Andrzej Nużyński, zaproponowany przez UOKiK, prof. Andrzej Sławiński, zaproponowany przez Stowarzyszenie ACI Polska, Sławomir Panasiuk, zaproponowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Paweł Ostrowski, zaproponowany przez TGE.GPW wskazała, że członkowie Komitetu Nadzorczego zostali wskazani przez instytucje reprezentujące interesy szeroko pojętych użytkowników stawek referencyjnych."Chcemy, aby dyskusja na temat tempa i skali reformy stawek referencyjnych w Polsce toczyła się w atmosferze konsensusu, dlatego zamierzamy angażować i zapraszać do współpracy wiele instytucji i interesariuszy. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na powołanie funkcji Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym, którą mogą przyjąć instytucje, które aktywnie i merytorycznie biorą udział w pracach nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia unijnego oraz rozwojem oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego" - powiedział także Wyszkowski.

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym GPW Benchmark przyjęły: Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, ZBP, Stowarzyszenie ACI Polska oraz UOKIK.GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark S.A. jest administracja procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: