Przedświąteczna stabilizacja

Finanse i gospodarka

Złoty słabszy wobec euro, stabilny do dolara. Słabną polskie papiery skarbowe. Z uwagi na Święto Dziękczynienia w USA handle będzie dziś przebiegał spokojnie. Dane ze strefy euro ważne w kontekście przyszłości polityki pieniężnej EBC.

Od wczoraj obraz rynku nie uległ większym zmianom. Euro pozostaje mocną walutą. Kurs EUR/USD utrzymuje się w rejonie miesięcznych maksimów, a EUR/PLN powyżej psychologicznej bariery 4,20. Wśród graczy dominują pozytywne nastroje wywołane osiągnięciem porozumienia koalicyjnego w Niemczech. Jednocześnie inwestorzy zdają się nie obawiać o wynik przyszłotygodniowego spotkania Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Pewne wzmocnienie gołębiego przekazu ze strony EBC jest już zdyskontowane przez rynek. Nie oczekuje się natomiast, że ogłoszone zostaną, ani tym bardziej wprowadzone, dodatkowe środki łagodzące politykę pieniężną.

Opinię EBC o procesach zachodzących w gospodarce strefy euro dobrze wyraził we wczorajszej wypowiedzi wiceprezes Banku V. Constancio. Potwierdził on, że inflacja w regionie jest na bardzo niskim poziomie i jeszcze długo nie wzrośnie do poziomu celu. Zauważa znaczącą poprawę funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki monetarnej oraz w płynności w sektorze bankowym. Odnosząc się do podnoszonej wielokrotnie w ostatnim czasie kwestii ujemnej stopy depozytowej Constancio powiedział, że rozwiązanie to zostanie wprowadzone jedynie w sytuacji ekstremalnej. Zaznaczył, że Bank jest przygotowany taką ewentualność, podobnie jak na zastosowanie innych niestandardowych narzędzi polityki monetarnej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Opublikowane wczoraj dane z gospodarki USA nie wpłynęły na zmianę postrzegania sytuacji przez inwestorów. Odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan zaprzeczył pierwotnym szacunkom, a także wskazaniom innej organizacji badającej sentyment Amerykanów (Conference Board). Po trzech miesiącach silnych spadków, pokazał wzrost optymizmu w listopadzie. Rynek w niewielkim stopniu reagował jednak na dane.

Dziś kilka wartych odnotowania raportów ze strefy euro. Ciekawe będą przede wszystkim odczyty dotyczące kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w październiku (raport o podaży pieniądza). Ważny, wstępny szacunek inflacji CPI w Niemczech, który da obraz kształtowania się dynamiki cen w całym regionie. To właśnie dane Eurostatu o nieoczekiwanym spadki inflacji w październiku (publikacja za listopad jutro) zdecydowały o obniżce stóp procentowych o 25 pkt. bazowych na ostatnim posiedzeniu EBC. Bez Amerykanów handel będzie przebiegał dziś zapewne bardzo spokojnie.

EURPLN: Złoty pozostaje słabszy, kurs znajduje się na 200-sesyjnej średniej ruchomej (4,2050). Zmienność na rynku nie powinna być dziś duża, ale szanse na kontynuowanie wzrostów w kierunku 4,2100/200 są spore. W grę wchodzi również ruch w rejon maksimów z przełomu września i października (4,2350), choć jest to raczej perspektywa przyszłego tygodnia. O dalszych losach kursu zadecydują publikacje i wydarzenia drugiej pierwszych dni grudnia.

EURUSD: Kurs EUR/USD dwukrotnie testował wczoraj cenę 1,3600, ale zgodnie z przypuszczeniami nie zdołał trwale przebić się na wyższe poziomy. Dziś, w związku ze Świętem Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, zmienność na rynku będzie zapewne niewielka. Kurs będzie dryfował na niższe poziomy. Do końca tygodnia rynek utrzyma się w przedziale 1,35-1,36.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: