Przegląd 2014

FN 2014/01-03 (styczeń - marzec 2014)

RAPORT BIG W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich trzech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o 1,5 pkt. i wynosi teraz 19,32 pkt.

RAPORT BIG W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich trzech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o 1,5 pkt. i wynosi teraz 19,32 pkt.

Obecny wzrost głównego Indeksu BIG jest słabszy niż w poprzednim badaniu, jednak trend wzrostowy można zaobserwować od początku 2013 r. Jest to spowodowane lepszymi nastrojami polskich przedsiębiorców dzięki przyspieszeniu gospodarczemu. Biorąc pod uwagę wyniki składowe prowadzonego badania, na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji we wszystkich badanych branżach. Obecny wynik jest najwyższy od blisko 5 lat.

Największą zmianę zanotowano wśród dostawców usług finansowych. Indeks BIG w ciągu trzech miesięcy wzrósł w tej grupie o 4,86 pkt. i obecnie wynosi on 34,1 pkt. – tym samym osiągając najwyższy poziom w historii badania. Wysoki wzrost – o 3,63 pkt. – nastąpił również wśród przedsiębiorców. Na tak znaczącą poprawę Wskaźnika BIG wpływ miało zwiększenie zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oraz spadek poziomu przeterminowanych wierzytelności. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród analizowanych pozostałych branż, najwyższy wzrost poziomu zaufania gospodarczego nastąpił wśród przedstawicieli branży budowlanej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł on o 9,32 pkt. proc i obecnie wynosi 15 pkt. Na tę poprawę wpływ miała zwiększona liczba inwestycji rządowych w infrastrukturę.

To nie koniec pozytywnych informacji, które wynikają z 25. edycji Raportu BIG. Ponownie powiększyła się grupa firm, która otrzymuje 90 proc. należności w terminie. Od ponad pół roku spada również liczba firm, które oceniają, że suma przeterminowanych należności, z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci, przekracza 100 tysięcy złotych. Obecnie grupa ta jest niższa o 3 pkt. proc. i dotyczy 25 proc. badanych firm.

Źródło: InfoMonitor

BONUSY ZAMIAST OBNIŻEK CEN

Zamiast obniżać ceny, deweloperzy wolą dorzucić bonusowe wykończenie mieszkania, bony towarowe lub oferować atrakcyjny harmonogram wpłat.

Promocje cenowe nie są w tej chwili częstym zjawiskiem na rynku. Choć nie należy spodziewać się wiosennego festiwalu promocji na rynku nowych mieszkań, deweloperzy mają przeważnie coś do zaoferowania, by zachęcić klientów do zakupu. Spore zainteresowanie nowo budowanymi lokalami, które na ogół są tańsze od mieszkań używanych, utrzymuje się od połowy ubiegłego roku.

Stawki cenowe na rynku deweloperskim w całym kraju są stabilne i od wielu miesięcy nie zmieniają się. Na wyraźnie niższą cenę można liczyć zwykle tylko w tych inwestycjach, w których uruchomiona jest przedsprzedaż mieszkań w początkach budowy. Stopniowo przeceniane są też pojedyncze, problematyczne lokale, które nie znalazły nabywców na osiedlach już oddanych, głównie duże mieszkania lub takich o mniej atrakcyjnym rozkładzie.

Nowe inwestycje są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: