Przegląd: czerwiec 2014

FN 2014/04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

WALNE ZGROMADZENIE ZBP W kwietniu br. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, które wybrało nowe władze ZBP, wyznaczając kierunki działania Związku na lata 2014-2017. Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich to najważniejsze doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce.

WALNE ZGROMADZENIE ZBP W kwietniu br. odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, które wybrało nowe władze ZBP, wyznaczając kierunki działania Związku na lata 2014-2017. Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich to najważniejsze doroczne wydarzenie samorządu bankowego w Polsce.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników Zgromadzenia Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, jakie cele zostały postawione przed Zarządem i Związkiem w czasie kadencji 2010-2014.

Wskazał przy tym kluczowy cel dla polskiej bankowości, jakim jest m.in. dbałość o tworzenie dobrych warunków funkcjonowania banków w kraju, jak również w otoczeniu europejskim. Przypomniał także o istocie racjonalizacji obciążeń finansowych sektora oraz o konieczności dalszego prowadzenia działań na rzecz poprawy wizerunku banków w Polsce m.in. przez kontynuację rozwoju nowoczesnego systemu płatniczego i kredytowego.

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, do dalszego rozwoju bankowości w Polsce niezbędne jest skoncentrowanie działań na budowie programów związanych z powszechnym oszczędzaniem na cele hipoteczne i inwestycyjne wśród Polaków. Dodał też, że nie należy zapominać o bankowości lokalnej i specjalistycznej, tym samym rozwijająć bankowość hipoteczną, kasy oszczędnościowo-budowlane i produkty takie, jak odwrócony kredyt hipoteczny. Działania te, połączone z dalszym rozwojem technologicznym, organizacyjnym i produktowym w systemie płatniczym oraz kontynuacja rozpoczętych działań w zakresie dalszego upowszechniania systemu wymiany informacji, są niezbędne do dalszego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: