Przegląd makroekonomiczny: wojna walutowa wypiera poluzowanie ilościowe

Finanse i gospodarka

Przez ostatni tydzień prezentowałem ten przegląd w całej Europie. Główne tezy są następujące:

Przez ostatni tydzień prezentowałem ten przegląd w całej Europie. Główne tezy są następujące:

Coraz więcej wskazuje na to, że rok 2013 będzie rokiem, w którym kryzys gospodarczy przeistoczy się w kryzys polityczny, w ramach którego politycy będą musieli stawić czoła silnemu elektoratowi antyelitystycznemu, jak miało to miejsce w przypadku upadających rządów w Bułgarii i Rumunii, 25% poparcia dla Grillo we Włoszech oraz ustanowienia partii antyunijnej w Niemczech.

Podwyższone ryzyko polityczne przyczynia się do zwiększenia zmienności - co często oznacza koniec makrotrendu, poprzedzony jednak desperackimi posunięciami ze strony wielu polityków i twórców polityki, mającymi na celu osłabienie walut narodowych, ponieważ obecnie jest to dla nich jedyne pole manewru.

Uważam, że bilans 2013 r. dotyczyć będzie ekspozycji walutowej oraz, że większość zysków generowana będzie przez tych, którzy posiadają właściwe waluty, nie zaś przez tych, którzy posiadają właściwe akcje.

Steen Jakobsen
Główny Ekonomista Saxo Bank

Udostępnij artykuł: