Przegląd najlepszych lokat bankowych

Bankowość / Finanse i gospodarka

Lokata lokacie nierówna. Aby się o tym przekonać, nie wystarczy zdać się na reklamy i zachęty doradców finansowych. Za obietnicami wysokiego oprocentowania kryją się warunki, które trzeba spełnić, a które mogą wymagać od nas dodatkowych wyrzeczeń. Niniejszy ranking przychodzi nam z pomocą.

Lokata lokacie nierówna. Aby się o tym przekonać, nie wystarczy zdać się na reklamy i zachęty doradców finansowych. Za obietnicami wysokiego oprocentowania kryją się warunki, które trzeba spełnić, a które mogą wymagać od nas dodatkowych wyrzeczeń. Niniejszy ranking przychodzi nam z pomocą.

Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków przygotowany przez Professional Benchmark Consulting weryfikuje rankingi lokat i kont oszczędnościowych, publikowane w prasie oraz Internecie. Uwzględnia także informacje i reklamy pochodzące z oddziałów banków i ich stron internetowych. Dzięki temu obiektywnie przedstawia ofertę produktów finansowych, dostępnych na bieżąco, ale również w ciągu ostatniego roku. Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz czwarty porównali oprocentowanie kilkuset lokat z ostatnich 12 miesięcy w 27 bankach (por. Tabela 5), w 3 ujęciach:

  • Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla klientów lojalnych1 (lokujących aktywnie oszczędności cały czas w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy) - por. Tabela 2.
  • Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla wszystkich klientów (korzystających incydentalnie w ostatnich 12 miesięcy) - por. Tabela 3.
  • Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym oferty banku w ostatnim miesiącu - por. Tabela 4.

Z zestawienia (Tabela 1) wynika, że FM Bank, Getin Noble Bank, Toyota Bank mają najlepszą ofertę oszczędnościową (5 gwiazdek w każdej kategorii, tj. dla klientów lojalnych 12 miesięcy, dla wszystkich klientów 12 miesięcy i dla wszystkich klientów w ostatnim miesiącu). Te trzy banki po raz kolejny  znalazły się w czołówce rankingu, potwierdzając wysoką atrakcyjność oferowanych produktów depozytowych. Na drugim biegunie znalazły się największe banki: Pekao SA, BZ WBK, Citi Handlowy, Raiffeisen Bank, ING i PKO BP, którym towarzyszą także Nordea Bank Polska, Deutsche Bank i Bank Pocztowy.  

Na tropie wysokich odsetek

W przypadku klientów regularnie oszczędzających w danym banku w ostatnich 12 miesiącach (kwiecień 2013 - kwiecień 2014), lokujących środki rok temu na lokacie 12-miesięcznej, najwyższą kwotę odsetek otrzymali klienci Meritum Banku, FM Banku, Toyoty Banku oraz Getin Noble Banku - i było to wyraźnie powyżej 300 zł, już po potrąceniu podatku. W przypadku klientów rozpoczynających oszczędzanie od najwyżej oprocentowanego produktu i w momencie jego zakończenia wybierających również najlepszą ofertę danego banku, na najwyższą kwotę odsetek mogli liczyć oszczędzający w Meritum, FM Banku i Alior Banku - od ok. 316 zł do ok. 332 zł. Najmniej powodów do zadowolenia mieli klienci Raiffeisen Polbanku, Citi Handlowego, BZ WBK, mBanku, Pekao S.A - w najlepszym razie otrzymali ok. 250 zł. Na końcu stawki znalazł się Deutsche Bank - zaledwie 167 zł po roku oszczędzania na depozytach bieżących (Tabela 2).

Średnie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych było najkorzystniejsze w Getin Noble Banku, Idea Banku, Toyota Banku, Meritum, FM Banku i BGŻ. Na uwagę zasługuje fakt, że Credit Agricole, z generalną przeciętną oceną, oferował stosunkowo wysokie oprocentowanie (3,2 proc.) w przypadku lokat długoterminowych. Niska ogólna ocena Citi Handlowego i Deutsche Banku nie przeszkodziła im osiągnąć dobrych wyników w przypadku kont oszczędnościowych (oba 3,6 proc.), a także Deutsche Bank w przypadku lokat do 4 miesięcy (3,8 proc.). Najniższe oprocentowanie w porównaniu do pozostałych banków realizowali klienci Pekao SA, Banku Pocztowego, BZ WBK i PKO BP - w tych bankach klienci średnio otrzymali w ostatnich 12 miesiącach nie więcej niż 2,5% (Tabela 3).

W przypadku produktów oszczędnościowych, w kwietniu br. najkorzystniej prezentowały się: Toyota Bank oraz Getin Noble Bank (w obu bankach najlepszy wynik w rachunkach oszczędnościowych dla salda 10 tys. zł: 5,0 proc.), FM Bank (lokata terminowa w oddziale na 24 miesięcy: 4,05 proc.). Powodów do narzekań nie dawał też Santander z atrakcyjną ofertą lokat w bankowości elektronicznej i oddziałowej. Najniższe miejsca zestawienia okupują: Nordea, PKO BP, Pekao S.A., Citi Handlowy i BPS. W tym gronie jest też Deutsche Bank, jednak wyróżniał się pozytywnie na tle konkurencji lokatą terminową na 2 miesiące oferowaną w kanałach elektronicznych. Oprocentowanie lokaty w Deutsche Banku na poziomie 5,0 proc. to, obok Getin Noble Banku, Meritum Banku i Toyoty Banku, najlepszy wynik. (Tabela 4).

140527.lokata.01.550x

Tabela 2. Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy (kwota odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokość kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach:

  • klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakończenia tej oferty również wybrał produkt o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących). Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakończyły się one przed upływem badanego roku;
  • klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Atrakcyjność oprocentowania zmierzono w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby ulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł) w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A) oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B - poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania).

140527.lokata.02.550x

Tabela 3. Średnie oprocentowanie w ostatnich 12 miesiącach, czyli atrakcyjność oferty dla klienta korzystającego przypadkowo z oferty banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne w tabeli zaznaczone jako 1-4M), średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M) i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M) w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu wybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty w przedziale 10-50 tys. zł.

140527.lokata.03.550x

Tabela 4. Oprocentowanie oferty banków w kwietniu 2014 (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).

Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania 3 najlepszych ofert, w podziale na lokaty terminowe dystrybuowane w oddziałach banków, lokaty terminowe internetowe, lokaty progresywne oraz depozyty bieżące w danym banku w ostatnim analizowanym miesiącu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.

Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania najlepszych 3 ofert w analizowanych 4 grupach produktowych (lokaty w bankowości oddziałowej, internetowe, lokaty progresywne i depozyty bieżące). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie zostały poddane oprocentowania lokat terminowych w bankowości oddziałowej i internetowej, lokaty progresywne oraz konta oszczędnościowe w podziale na okresy lokowania i kwotę lub saldo depozytu. Poniższe wykresy reprezentują jedynie najlepsze oferty. Ocena w tej kategorii została przyznana w oparciu o wszystkie dostępne produkty w ofercie danego banku.

140527.lokata.04.550x140527.lokata.05.550x

 Źródło: Professional Benchmark Consulting

Udostępnij artykuł: