Przegląd partnerski

Finanse i gospodarka

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych.

Przegląd partnerski to narzędzie, które coraz chętniej wykorzystują w swojej pracy najwyższe organy kontroli. Ocena dokonana przez inne NOK wpływa na podniesienie jakości pracy instytucji kontrolnych.

Eksperci z NIK kilkakrotnie brali udział w takich przeglądach. W 2012 roku na prośbę Najwyższej Izby Kontroli międzynarodowy zespół audytorów przeprowadził w NIK przegląd partnerski.

Eksperci z najwyższych organów kontroli  Austrii, Danii, Holandii i Litwy sprawdzili cały proces kontroli. Audytorzy w swojej ocenie oparli się na międzynarodowych standardach określonych przez INTOSAI - ISSAI oraz na dobrych praktykach kontrolnych.

Prezes NIK Jacek Jezierski o idei przeglądu partnerskiego.

NIK została doceniona m.in. za sposób komunikowania się z opinią publiczną, jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność lepszego komunikowania się z kontrolowanymi oraz bardziej przejrzystego i zrozumiałego formułowania dokumentów pokontrolnych.

Henrik Berg Rasmussen z NOK Danii o wynikach przeglądu partnerskiego.

Raport z przeglądu partnerskiego - wersja w języku polskim - pobierz.

Paweł Banaś: Przegląd partnerski NIK w 2012 r. - podnoszenie jakości pracy Najwyższej Izby Kontroli - "Kontrola Państwowa" nr 3/2013 - pobierz.

Źródło: NIK

Udostępnij artykuł: