Przejrzyste stabilne regulacje i systemowe dokapitalizowanie to warunki sukcesu

Tylko u nas

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem - Prezesem Zarządu SGB-Banku S.A.

Maciej Małek: Najlepsze zapisy i najbardziej czytelny ład regulacyjny pozostanie kontrproduktywny jeżeli zabraknie finansowania tych wszystkich pomysłów, które nie tylko z pozycji społeczności lokalnych, ale przede wszystkim z pozycji branży są niezręczne dla wzmocnienia jej pozycji i bez nich nic się nie uda.

Ryszard Lorek: Padła na dzisiejszym spotkani deklaracja, że za dwa tygodnie Ministerstwo Finansów przekaże dalej do konsultacji projekt ustawy o bankach spółdzielczych, bankach zrzeszających. To jest pierwszy krok. Jest on bardzo ważny ponieważ później będzie budował szczegółowe rozwiązania i dostosowanie się do ustaleń, które będą wynikały z samej ustawy o bankach spółdzielczych, zrzeszających. To ważna rzecz. Dostosowywanie się szczegółowe to jeden z elementów organizacyjnych i strukturalnych, ale z drugiej strony zadajemy sobie pytanie jak ma wyglądać finansowanie. Tutaj bankowość spółdzielcza oczekuje silnego wsparcia finansowania zmian związanych z CRD4, CRR, a za chwilę z innymi zmianami. Aby bankowość spółdzielcza nie zostawała sama sobie jeśli chodzi o poniesienie kosztów dostosowania się do implementacji rozwiązań unijnych.

MM: Czego oczekujecie od nadzorcy i regulatora jeżeli idzie o wypełnienie konkretnymi treściami ustawy? Ona przecież stworzy tylko ramy do działania.

RL: Ważnym elementem są rozmowy i negocjacje z KNFem jeżeli chodzi o umowę zrzeszeniową. Ma ona implementować rozwiązania, które są zawarte w ustawie i dawać możliwości dalszego rozwoju banków spółdzielczych. Jest przestrzeń elastyczności między tym, co stoi po stronie regulatora KNFu, a tym, co stoi po stronie biznesowej banku spółdzielczego jeżeli chodzi o nową umowę zrzeszeniową, która da im możliwość dalszego rozwoju.

Obejrzyj rozmowę w wersji wideo: „Ryszard Lorek: Przejrzyste stabilne regulacje i systemowe dokapitalizowanie to warunki sukcesu

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: