Przekaż odpowiedzialność innym

Finanse i gospodarka

Coraz większą popularność pośród pracodawców zyskuje outsourcing procesów i funkcji HR. Wydzielenie określonych zadań na zewnątrz przedsiębiorstwa znacząco obniża koszty jego działalności, a tym samym podnosi atrakcyjność oferowanych usług. Wiąże się to z szeregiem korzyści wynikających z tytułu przeniesienia odpowiedzialnośc i ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności oraz konkurencyjności firmy.

Coraz większą popularność pośród pracodawców zyskuje outsourcing procesów i funkcji HR. Wydzielenie określonych zadań na zewnątrz przedsiębiorstwa znacząco obniża koszty jego działalności, a tym samym podnosi atrakcyjność oferowanych usług. Wiąże się to z szeregiem korzyści wynikających z tytułu przeniesienia odpowiedzialnośc i ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności oraz konkurencyjności firmy.

Korzystanie z outsourcingu procesów i funkcji HR oznacza dla pracodawców, nie tylko zmniejszenie ponoszonych kosztów i optymalizację działań, ale również zyskanie czasu, który mogą poświęcić na pozostałe, korowe dla firmy, zadania. Z tego innowacynego rozwiązania korzysta większość międzynarodowych firm działających w Polsce.

Chętnie wdrażają je przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, logistyką, sprzedażą, czy też promocją. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, coraz więcej firm z zakresu doradztwa personalnego tworzy oddzielne komórki specjalizujące się w outsourcingu procesów i funkcji HR. Korzyści, które mogą wnieść do przedsiębiorstw korzystających z ich usług są cenne.

Wyspecjalizowane firmy zewnętrzne nie tylko odpowiadają za pozyskanie i oddelegowanie do pracy na rzecz klienta poszukiwanych pracowników, ale również za prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej. Dbają też o optymalne dopasowanie kadry do zadań, właściwe wyszkolenie pracowników, ich motywację, organizację, a także kontrolę pracy składającego się z nich zespołu. Po ich stronie leżą też wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a nawet zapewnienia niezbędnych do jej wykonywania narzędzi, jak np. komputer, czy telefon. Profesjonalni outsourcerzy dysponują też zasobem specjalistów, którzy dodatkowo nadzorują efektywność pracowników poprzez rozliczanie ich z wyników wykonywanych działań. Praca podlega zatem ciągłym pomiarom. Waga i różnorodność obszarów, które sa przekazywane na zewnątrz sprawia, że firmy podwykonawcze ponoszą odpowiedzialność również za efekty finalne wydzielonych procesów.

- Dzięki wsparciu firm HR wykonanie wielu procesów i funkcji w całości lub części może zostać przejęta przez ekspertów, - mówi Justyna Skopińska, Kierownik Projektu w firmie ManpowerGroup Solutions. - Wykorzystywane przez nas nowoczesne techniki z zakresu rozwoju, motywacji, komunikacji sprawiają, że oferowana usługa staje się bardzie efektywna i wydajna pod względem pracy dla naszych klientów. Sięgnięcie po outsourcingu procesów i funkcji HR wiąże się też z przekazaniem odpowiedzialności za obszary istotnie wpływające na funkcjonowanie ich firm. To duże odciążenie, ale również i odpowiedzialność. Dlatego też bardzo ważny jest etap odpowiedniego wyboru profesjonalnej firmy, która będzie taki outsourcing świadczyła. Docelowo podwykonawca procesów i funkcji HR powinien stać się realnym partnerem dla swojego klienta, - objaśnia Justyna Skopińska.

Istotną kwestią przy wyborze dostawcy outsourcingu procesów i usług jest jego doświadczenie, zasięg geograficzny jego firmy, a także struktura organizacyjna zespołu wykonującego usługę. Duży procent sprzedaży w rynku nowoczesnym jest osiągany przez szybkie, niezawodne i profesjonalne dotarcie do klienta. Rozpoczęcie współpracy z firmą oferującą outsourcing procesów i funkcji jest poprzedzone bardzo szczegółowymi przygotowaniami. Składają się na nie wielotygodniowe rozmowy polegające na precyzyjnym ustalaniu zobowiązań obydwu stron oraz zakresu ich odpowiedzialności. W etapie wdrożenia obejmuje również testy wydajnościowe i organizacyjne, a także szkolenia dla usługodawcy.

- Takie obszary współpracy jak outsourcing funkcji wspierających w zakresie np. produkcji, logistyki lub promocji i sprzedaży, wymagają prawdziwego partnerstwa, - komentuje Marcin Macewicz, Kierownik ds. Sprzedaży w ManpowerGroup Solutions. - Standardowym podejściem w ramach pracy nad projektami outsourcingu procesów i funkcji jest wspólne przeanalizowanie z klientem w jakich obszarach i w jaki sposób możemy wesprzeć go w realizowaniu podstawowej działalności. Oferowane doradztwo to ważny element i dodatkowa wartość, z oferowania której nigdy nie rezygnujemy. Tym bardziej, że oferowane przez nas usługi świadczone są w okresie od kilku miesięcy do kilku lat. Dobre opracowanie i przygotowanie ich już na starcie, rzutuje zatem na dalszy proces, - dodaje Marcin Macewicz.

By działania w jak najlepszy sposób przełożyły się na oczekiwany efekt, w ramach grupy projektowej przygotowującej przyszłą współpracę po obu stronach powinni pracować przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania strategicznego i operacyjnego. Poszukiwanymi u firmy podwykonawczej cechami powinny być z jednej strony doświadczenie, znajomość procesu i branży. Jednocześnie powinna wykazywać się ona innowacyjnością, a także wysoką elastycznością i otwartością na stosowanie rozwiązań funkcjonujących na rynku. Niezbędne są również wiedza ekspercka z zarządzania projektami, procesami oraz pracownikami.

Ta złożoność całego procesu wdrożenia usługi sprawia, że jest to rozwiązanie, z którego korzystają w Polsce najchętniej międzynarodowe, oczekujące innowacji przedsiębiorstwa.

Źródło: ManpowerGroup

Udostępnij artykuł: