Przekształcenie OFE na IKE trzeba dobrze przygotować

Komentarze ekspertów / Mój plan emerytalny

Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy, która ma rozwiązać problem OFE. Zdaniem Konfederacji Lewiatan operację przekazania środków z OFE do IKE trzeba przygotować bardzo dobrze od strony technicznej, aby nie doprowadzić do zmniejszenia wartości aktywów.

Lewiatan uważa, że operację przekazania środków z #OFE do #IKE trzeba przygotować bardzo dobrze od strony technicznej, aby nie doprowadzić do zmniejszenia wartości aktywów #LikwidacjaOFE @LewiatanTweets

– Uważamy, że w obecnej sytuacji OFE racjonalne jest dokonanie rozdziału na publiczny obowiązkowy system emerytalny, który będzie w całości oparty na międzypokoleniowych transferach oraz prywatne dobrowolne instytucje oszczędzania na starość, czyli Indywidualne Konta Emerytalne. Środki przekazane z OFE na IKE staną się prywatne, będą podlegać dziedziczeniu, a właściciele będą mogli nimi swobodnie dysponować po osiągnięciu wieku emerytalnego – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Likwidacja OFE

Lewiatan uważa, że operację przekazania środków z OFE do IKE trzeba przygotować bardzo dobrze od strony technicznej, aby nie doprowadzić do zmniejszenia wartości aktywów.

Czytaj także: 5 scenariuszy zmian polskiego systemu emerytalnego. Co da likwidacja OFE?

Publiczny obowiązkowy system emerytalny w naszym kraju składa się z części opartej na umowie międzypokoleniowej i administrowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz części kapitałowej w postaci Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Udział części kapitałowej został jednak zmniejszony do tego stopnia, że obecnie nie odgrywa ona znaczącej roli w systemie ubezpieczenia emerytalnego. Niewielki jest udział ubezpieczonych przekazujących część składki emerytalnej do OFE i niewielka jest część składki emerytalnej odprowadzana do OFE. W dodatku dopływ środków ze składek jest mniejszy niż odpływ w wyniku tzw. suwaka, czyli stopniowego przekazywania oszczędności z OFE do ZUS przez 10 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego.

Udostępnij artykuł: