Przekształcenie użytkowania we własność za 1% – dla wybranych

Nieruchomości / Rynek

99% bonifikaty przy jednorazowej zapłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, to jedna ze zmian przyjęta w tym tygodniu przez Sejm. Zmiany uchwalono w szybkim trybie przy okazji nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Fot. Pixabay.com

99% bonifikaty przy jednorazowej zapłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, to jedna ze zmian przyjęta w tym tygodniu przez Sejm. Zmiany uchwalono w szybkim trybie przy okazji nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

#BartoszTurek: Niektórzy szczęśliwcy mogą pozbyć się problemu #UżytkowanieWieczyste płacąc nawet mniej niż dotychczas płacili w ramach rocznych opłat za użytkowanie @mieszkanicznik

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności weszła w życie w październiku 2018 roku. Do tej pory doczekała się już trzeciej nowelizacji. Co prawda nad zmianami w prawie wciąż pracuje Parlament (odbyło się trzecie czytanie w sejmie), ale nic nie wskazuje na to, aby miały one nie wejść w życie.

Przekształcenie tańsze niż opłaty

Przypomnijmy o co właściwie chodzi. Użytkownicy (w przypadku bloków współużytkownicy) wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 roku stali się właścicielami (współwłaścicielami) działek. Co do zasady nie jest już więc konieczne wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste.Ich miejsce zajmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Należy je wnosić przez 20 lat. Jeśli ktoś będzie chciał zapłacić z góry za cały okres, to jeśli działkę oddał w użytkowanie Skarb Państwa, można liczyć na 60-proc. bonifikatę.Podobne bonifikaty przyjął szereg samorządów, podczas gdy niektóre okazały się jeszcze bardziej hojne oferując nawet ponad 95-proc. bonifikaty.W efekcie niektórzy szczęśliwcy mogą pozbyć się problemu użytkowania wieczystego płacąc nawet mniej niż dotychczas płacili w ramach rocznych opłat za użytkowanie. Wysokość bonifikaty działającej w danej gminie można sprawdzić dzwoniąc do odpowiedniego urzędu lub odwiedzając jego stronę internetową.

Nowelizacja jeszcze korzystniejsza dla przekształcających

Co w tym wszystkim ma zmienić uchwalone przez Sejm prawo? Niektórzy mogą liczyć nawet na 99-proc. bonifikaty.Dotyczy to rodzin wielodzietnych, ale też kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, ale też osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów czy osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Co to oznacza w praktyce?Jeśli ktoś do tej pory musiał płacić 1000 złotych rocznie z tytułu użytkowania wieczystego, to skorzystanie z 99-proc. bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej pozwala pozbyć się problemu użytkowania wieczystego za 200 złotych (1% z 20 tysięcy złotych).Ustawodawca próbuje też ułatwić podział działek w sytuacji, gdy na terenie parceli znajdują się też budynki inne niż bloki mieszkalne – np. garaże wolnostojące lub budynki gospodarcze.W nowelizacji znajdujemy zapis, że możliwe jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność, gdy powierzchnia użytkowa innych niż mieszkalne budynków nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków.

Będzie łatwiej

Dotychczas działał zapis, zgodnie z którym, na działce ponad połowa lokali musiała być mieszkalna. Ten zapis pozostaje w mocy. Teraz stosując obie zasady znacznie łatwiej będzie doprowadzić do przekształcenia.Gdyby jednak regulacja ta wciąż miała się okazać niewystarczająca, to spółdzielnia lub wspólnota może zażądać wydzielenia działki z budynkami niemieszkalnymi i założenia dla nich odrębnej księgi wieczystej tak, aby pozostałe tereny kwalifikowały się do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.Przypomnijmy, że w dotychczasowym stanie prawnym uprawnienie do wyjścia z takim wnioskiem co do zasady powinni mieć właściciele mieszkań, a nie zarząd spółdzielni lub wspólnoty, bo jest to czynność wykraczająca poza zwykły zarząd.Teraz projektem nowelizacji zajmie się Senat.Więcej informacji o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność znajdziesz tutaj
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: