Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Prezydent podpisał ustawę

Nieruchomości

Osiedle bloków mieszkalnych
Fot. Pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Od stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym #mieszkania #UżytkowanieWieczyste

„Celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych” – czytamy w komunikacie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przekształcenie będzie odpłatne

Przypomnijmy, że od stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym. Nowe przepisy umożliwią przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Osoby, które staną się właścicielami gruntów, będą zobowiązane do płacenia corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews/MarketNews24

 

Udostępnij artykuł: