Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Prezydent podpisał ustawę

Nieruchomości

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Osiedle bloków mieszkalnych
Fot. Pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Od stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym #mieszkania #UżytkowanieWieczyste

"Celem uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych" - czytamy w komunikacie.Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przekształcenie będzie odpłatne

Przypomnijmy, że od stycznia 2019 r. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów, które dotąd były w użytkowaniu wieczystym. Nowe przepisy umożliwią przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.Osoby, które staną się właścicielami gruntów, będą zobowiązane do płacenia corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews/MarketNews24

 
Udostępnij artykuł: