Przelewy w euro od dekady funkcjonują w polskim systemie rozliczeniowym. Euro Elixir ma już 10 lat

Tylko u nas

Uruchomiony przez KIR w 2005 r. międzybankowy system rozliczeń w euro, już od dziesięciu lat umożliwia realizację płatności krajowych i transgranicznych. Od momentu przetworzenia pierwszych transakcji do końca kwietnia br., system rozliczył ponad 70 mln przelewów na kwotę przeszło 374 mld euro. Najwięcej międzynarodowych komunikatów płatniczych w systemie Euro Elixir wymieniamy z Niemcami, Holandią i Francją.

Euro Elixir, udostępniony w marcu 2005 r., początkowo funkcjonował jako system lokalny, rozliczający krajowe płatności w euro. Dwa miesiące później – w maju 2005 r. – został połączony za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2, umożliwiając realizację transakcji w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do którego należą kraje Unii Europejskiej, a także Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Uruchomienie systemu Euro Elixir, w rok od przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, wsparło proces integracji i przyczyniło się do rozwoju narodowej gospodarki. – Polscy przedsiębiorcy, dla których otworzyły się europejskie rynki, otrzymali niezawodne i łatwo dostępne narzędzie służące do płatności w euro pomiędzy rachunkami bankowymi w kraju i za granicą. Usprawniło to wymianę handlową pomiędzy Polską i pozostałymi krajami EOG  – komentuje Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR.

Przelewy w euro należą do usług bankowych o szczególnie wyraźnym trendzie wzrostowym. W pierwszym roku funkcjonowania, system Euro Elixir rozliczył ponad 544 tys. komunikatów na kwotę 2,1 mld euro, podczas gdy wartość 15,6 mln transakcji przetworzonych w 2014 r. wyniosła 88,6 mld euro. – Opierając się na dotychczasowych danych można zakładać, że dynamika wzrostu utrzyma się w kolejnych miesiącach i latach – mówi Michał Szymański. – W kwietniu br. liczba komunikatów rozliczonych w systemie Euro Elixir wyniosła przeszło 1,4 mln, przekraczając 8,4 mld euro. W porównaniu do kwietnia ub.r. wzrosły zarówno liczba transakcji – o 217 tys., jak i wartość obrotów – o 1,2 mld euro – dodaje M. Szymański.

Od początku 2008 r., Euro Elixir jest częścią zintegrowanej infrastruktury SEPA, czyli Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i funkcjonuje jako SEPA Credit Transfer Scheme Compliant Automated Clearing House. W czerwcu 2009 r. rozrachunek transakcji został przeniesiony na platformę Europejskiego Banku Centralnego i odbywa się z wykorzystaniem polskiego komponentu TARGET2-NBP. Z kolei, uruchomiona pod koniec 2010 r., wymiana płatności w europejskiej sieci EACHA, zapewnia systemowi Euro Elixir odpowiednią dywersyfikację kanałów rozliczeniowych. Prowadzony przez KIR system jest stale rozwijany w zgodzie ze wspólnotowymi standardami, które ewoluują wraz z postępującą konsolidacją europejskich systemów płatniczych. W najbliższym czasie w systemie Euro Elixir zostanie wdrożona obsługa paneuropejskiego polecenia zapłaty SEPA Direct Debit.

W 2014 r. najwięcej międzynarodowych komunikatów płatniczych rozliczanych w systemie Euro Elixir wymieniliśmy z Niemcami – 5,8 mln transakcji na kwotę ponad 29 mld euro. Na drugim miejscu znalazła się Holandia – 2,8 mln transakcji o wartości 5,5 mld euro, a następnie Francja – 743 tys. przelewów o wartości 4,3 mld euro oraz Belgia – 541 tys. przelewów o wartości 2,8 mld euro.

Dostarczane przez KIR rozwiązania, umożliwiające przetwarzanie transakcji międzybankowych, są kluczowym elementem polskiego systemu płatniczego. Dzięki konsekwentnie wprowadzanym innowacjom należymy do grona rynków uznawanych za światową awangardę w obszarze płatności. Obok systemu Euro Elixir, KIR udostępnia systemy służące rozliczeniom w złotych: będący rynkowym standardem Elixir oraz Express Elixir, obsługujący przelewy natychmiastowe. Polska jest jednym z zaledwie 17 krajów na świecie, gdzie taka usługa jest dostępna. Systemy rozliczeniowe KIR wykorzystywane są także w obsłudze przepływów finansowych w systemie BLIK, w którym odpowiadają za rozrachunek płatności mobilnych realizowanych w terminalach płatniczych, bankomatach i w Internecie.

Źródło: KIR

 

Udostępnij artykuł: