Przełom w dążeniach do ujednolicenia standardów pomiaru powierzchni budynków biurowych

Polecamy

Międzynarodowa koalicja organizacji działających na rzecz ujednolicenia standardów pomiaru nieruchomości na świecie opracowała w listopadzie 2014 roku jedną normę pomiaru dla budynków biurowych - IPMS dla budynków biurowych. Jednym z członków założycieli koalicji jest RICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors.

Międzynarodowa koalicja organizacji działających na rzecz ujednolicenia standardów pomiaru nieruchomości na świecie opracowała w listopadzie 2014 roku jedną normę pomiaru dla budynków biurowych - IPMS dla budynków biurowych. Jednym z członków założycieli koalicji jest RICS, The Royal Institution of Chartered Surveyors.

Międzynarodowa norma pomiaru dla budynków biurowych (ang. The International Property Measurement Standard for Offices - IPMS for Office Buildings) jest efektem zakrojonych na skalę globalną działań 57 organizacji, których celem jest ujednolicenie metodologii pomiaru nieruchomości na całym świecie.

Opracowana norma IPMS ma zastąpić dotychczas stosowane zróżnicowane standardy i przyczynić się do zwiększenia spójności i przejrzystości na globalnym rynku nieruchomości.

Potrzeba opracowania jednej spójnej międzynarodowej normy zrodziła się z rozbieżności w  stosowanych metodach pomiaru i klasyfikacji powierzchni w poszczególnych państwach. W Indiach na przykład w zakres mierzonej powierzchni biurowej mogą być włączone zewnętrzne miejsca parkingowe, podczas gdy w Hiszpanii mogą to być zewnętrzne obiekty sportowo-rekreacyjne. W niektórych regionach Bliskiego Wschodu w pomiarze powierzchni mogą być uwzględnione nie istniejące jeszcze piętra, a w innych częściach świata lokalne standardy wymagają pomiaru tylko klimatyzowanych pomieszczeń, a nie całego obiektu. W zależności od stosowanej normy różnice w pomiarach tego samego budynku w różnych częściach świata mogą dochodzić aż do 24%.*

Przyczyną braku jednolitości pomiaru jest brak poczucia pewności i przejrzystości a w konsekwencji niepowodzenie transakcji na globalnym rynku nieruchomości. Światowe firmy muszą często opracowywać własne kosztowne procesy pomiaru i analizy porównawczej nieruchomości, a podejmując decyzje inwestycyjne muszą w nie wkalkulować ryzyko wynikające z różnic w pomiarach nieruchomości.

Wartość transakcji na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych w 2013 roku oszacowano na ponad 1 bilion USD**. Z uwagi na fakt, że inwestorzy i najemcy korporacyjni działają w skali międzynarodowej, IPMS zapewni im spójną i przejrzystą bazę danych pomiarowych niezbędną do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Uczynienie z IPMS obowiązkowej normy zapowiedział już rząd w Dubaju, w odpowiedzi na rosnącą liczbę inwestorów zagranicznych na lokalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Zamiar wykorzystywania IPMS w ramach swoich organizacji potwierdziło także ponad 100 globalnych przedsiębiorstw, popierając w ten sposób proces ujednolicenia metodologii pomiaru nieruchomości zainicjowany przez RICS i inne międzynarodowe organizacje należące do koalicji IPMS.

Na początku 2015 ukażą się wytyczne RICS odnośnie do stosowania IPMS w praktyce. Uwaga koalicji skupi się w międzyczasie nad opracowaniem międzynarodowej normy pomiaru dla nieruchomości mieszkaniowych, której ogłoszenie planowane jest w 2015 roku.

tompkins.sean.rics.01.180x270Opracowanie IPMS to znaczący krok w przód dla branży nieruchomości i cieszę się, że mogliśmy w tym od samego początku uczestniczyć. Dyplomowani rzeczoznawcy RICS odgrywają krytyczną rolę w dostarczeniu najlepszych praktyk i najwyższej jakości doradztwa w branży nieruchomościowej w ponad 140 krajach na całym świecie. IPMS zapewni, że zarówno oni, jak i ich klienci, otrzymają jednolite, przejrzyste i porównywalne informacje odnośnie do pomiaru nieruchomości. Norma IMPS dla budynków biurowych jest efektem pierwszego etapu prac międzynarodowej koalicji na rzecz ujednolicenia metodologii pomiaru. W nadchodzących miesiącach i latach wysiłek koalicji skierowany zostanie na opracowanie jednolitych norm dla rynku mieszkaniowego, magazynowego i nieruchomości komercyjnych. RICS będzie teraz pracował wraz z dyplomowanymi rzeczoznawcami i branżą nieruchomości nad aktualizacją naszych zawodowych standardów, uwzględniając w nich nową normę IPMS".

Sean Tompkins
Prezes Zarządu RICS

"Rynek pomiaru powierzchni komercyjnych w Polsce, w szczególności powierzchni biurowych, na przestrzeni ostatnich 20 lat poddawany był wielu zmianom. Do końca lat 90-tych korzystano z zapisów normy PN-70/B-02365, która następnie została zastąpiona normą PN-ISO 9836:1997. Jednakże brak regulacji prawnych obligujących do stosowania normy PN-ISO oraz zwiększający się udział zagranicznego kapitału na rynku nieruchomości, zdeterminował stosowanie zróżnicowanych norm, jak m.in. TEGOVA, BOMA, GIF itp. używanych w dotychczasowej działalności przez inwestorów zagranicznych i ich najemców. Problem ten został zauważony w szczególności przez instytucje finansujące o zasięgu globalnym.

Naprzeciw pogłębiającemu się problemowi wyszła organizacja RICS, która wraz z innymi uczestnikami w dniach 1 - 2 maja 2013 roku w Waszyngtonie podjęła decyzję o zawiązaniu Koalicji Międzynarodowych Standardów Pomiaru Nieruchomości (ang. The International Property Measurement Standards Coalition) zrzeszającej obecnie 57 organizacji o charakterze non-profit. Pierwszym efektem prac przedmiotowej organizacji jest norma IMPS dla budynków biurowych (ang. IPMS Office Buildings), oficjalnie opublikowana w listopadzie 2014 roku, która to norma umożliwi ujednolicenie systemu pomiaru i klasyfikacji powierzchni na skalę globalną".

Artur Winnicki MRICS
Członek Zarządu RICS Poland

Źródło: The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

* Według badania międzynarodowej firmy doradczej JLL
** Według analiz rynku nieruchomości Real Capital Analytics

Udostępnij artykuł: