Przełom w rozmowach w sprawie restrukturyzacji długu Argentyny

Gospodarka

Argentyna osiągnęła wstępne porozumienie ze swoimi największymi wierzycielami w sprawie warunków restrukturyzacji obligacji o nominalnej wartości 65 mld dolarów.

Argentyna, pieniądze
Fot. stock.adobe.com / kikinunchi

Argentyna osiągnęła wstępne porozumienie ze swoimi największymi wierzycielami w sprawie warunków restrukturyzacji obligacji o nominalnej wartości 65 mld dolarów.

#WitoldGadomski: Restrukturyzacja ma polegać między innymi na objęciu przez wierzycieli nowych obligacji, które zastąpią stary, niespłacony dług i wydłużeniu okresu spłaty #Argentyna #Zadłużenie #Obligacje @gazeta_wyborcza

We wtorek, 4 sierpnia rząd Argentyny wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że porozumienie pozwoli członkom grup wierzycieli, a także obligatariuszom spoza tych grup zaakceptować rządowe propozycje restrukturyzacji długu Argentyny i zgodzić się na znaczącą redukcję długu.  

Spory i negocjacje

Jeśli porozumienie zyska aprobatę wystarczającej liczby inwestorów, ​​kraj może uniknąć wykluczenia z rynków kapitałowych, do jakiego doszło po niewypłacalności kraju w 2001 roku.

Wówczas spory sądowe z wierzycielami trwały wiele lat i zostały rozstrzygnięte dopiero w 2016 roku.

Negocjacje w sprawie redukcji zadłużenia toczą się od  objęcia władzy przez peronistę  Alberto Fernándeza w grudniu 2019 roku.

Czytaj także: Argentyna znowu niewypłacalna

Lobby wierzycieli

Wierzyciele zorganizowali się w trzy grupy.

Największą tworzą globalne firmy, zarządzające aktywami, w tym BlackRock, Ashmore, Fidelity i T Rowe Price,  AllianceBernstein i  Wellington Management.

Drugą fundusze hedgingowe, takie jak VR Capital i Monarch Alternative Capital.

W trzeciej grupie, najmniejszej są między innymi Greylock Capital Management i fundusz GMO, inwestujący w instrumenty o stałym dochodzie, a także grupa inwestorów posiadających wcześniej zrestrukturyzowane obligacje wyemitowane w 2005 i 2010 roku.

W lipcu te trzy grupy wierzycieli wystosowały wspólnie list do ministra gospodarki Argentyny Martína Guzmána z kompromisowymi propozycjami. Guzman je odrzucił, ale po negocjacjach zgodził się spłacić część długów wcześniej, niż oczekiwano, co było z jego strony ustępstwem, które doprowadziło do przełomu.

Nowe obligacje dla wierzycieli

Restrukturyzacja ma polegać między innymi na objęciu przez wierzycieli nowych obligacji, które zastąpią stary, niespłacony dług i wydłużeniu okresu spłaty.

Według nowych warunków wierzyciele odzyskają 55 centów za dolara. Wcześniej domagali się ponad 60 centów dolara, zaś rząd Argentyny proponował 40 centów.

Umowa wymaga głosowania obligatariuszy, więc istnieje możliwość zawetowania jej przez niektórych wierzycieli. Prawdopodobnie jednak rząd Argentyny zyska wystarczające poparcie dla klauzuli zbiorowego działania, która narzuci wszystkim posiadaczom obligacji warunki, jeśli zgodzi się na to 75% z nich.

Trzy grupy obligatariuszy, które osiągnęły z rządem wstępne porozumienie reprezentują około 50‒60% restrukturyzowanych obligacji, a wcześniej Argentyna zyskała poparcie 30‒35% innych wierzycieli.

Jeżeli umowa zostanie ostatecznie przyjęta, rząd Argentyny rozpocznie rozmowy z MFW, który pożyczył temu krajowi w 2018 roku  44 mld dolarów.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: