Przemarsz samorządowców pod Sejm! Podsumowanie akcji obywatelskiej Stawka większej niż 8 MLD.

Samorząd

Od lipca 2012 trwa w Polsce obywatelska akcja Stawka większa niż 8 MLD zainicjowana przez organizacje samorządowe. Zbliżamy się do jej podsumowania. Na dziś pod obywatelskim projektem Ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu samorządów podpisało się ponad 120 tysięcy osób.

Działania związane ze zbliżającym się (26-27 września 2012) Samorządowym Kongresem Oświaty jak i obywatelską akcją Stawka większa niż 8 MLD są w dotychczasowej historii samorządu bezprecedensowe. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że działania te mają na celu publiczne zgłoszenie najważniejszych, dotąd niedocenianych problemów lokalnych, a jednocześnie przedstawienie konstruktywnych propozycji ich rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy na:

PODSUMOWANIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ WNOSZĄCEJ PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O DOCHODACH JST oraz KAMPANII STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MLD – które odbędzie się 27 września o godz. 13.10-14.00 (Sala Kongresowa PKiN) w Warszawie, bezpośrednio po zakończeniu obrad Samorządowego Kongresu Oświaty.

PRZEMARSZ – Postulaty finansowe samorządów, zgłaszane podczas całej kampanii Stawka większa niż 8 MLD oraz oświatowe, zostaną wzmocnione przemarszem samorządowców z placu Trzech Krzyży do Sejmu, gdzie zostaną złożone podpisy zebrane pod projektem obywatelskim, dotyczącym ustawy o dochodach JST (zwiększenie udziału w PIT, przywrócenie zapisu o rekompensowaniu zmian ustawowych w dochodach własnych JST, wprowadzenie subwencji ekologicznej). Przekazany zostanie także projekt samorządowy, dotyczący zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty (ostateczna wersja zostanie przyjęta i podpisana przez uczestników na Kongresie). Przemarsz odbędzie się po zakończeniu obrad Kongresu 27 września o godzinie 15.00. Uczestnicy wyruszą spod pomnika Wincentego Witosa, przy Placu Trzech Krzyży. Udział w przemarszu zapowiedzieli samorządowcy z całej Polski. Pod projektem ustawy samorządowcy, członkowie stowarzyszeń i wolontariusze zebrali już ponad 120 tysięcy podpisów. Liczba ta wciąż rośnie.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz Biuro prasowe Akcji
Stawka większa niż 8 MLD

Udostępnij artykuł: