Przemysł utrzymuje dobre tempo wzrostu

Komentarze ekspertów

W tym tygodniu warto wspomnieć o styczniowych wynikach produkcji przemysłowej. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku jest ona wyższa o 8,6%. Biorąc pod uwagę korektę sezonową, wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 6,2% r/r.

W tym tygodniu warto wspomnieć o styczniowych wynikach produkcji przemysłowej. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku jest ona wyższa o 8,6%. Biorąc pod uwagę korektę sezonową, wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 6,2% r/r.

Lepsze wyniki w porównaniu z początkiem ubiegłego roku odnotowano u 30. z 34. sektorów. Większa była przede wszystkim produkcja maszyn i urządzeń, matali, czy niemetalicznych surowców mineralnych. Rekordowo wysoka była produkcja budowlana i montażowa, która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o ok. 1/3. Natomiast w przemyśle farmaceutycznym produkcja spadła. Można oczekiwać, że ekspansja w przypadku większości sektorów będzie nadal kontynuowana. Istotny będzie również rozwój gospodarki UE, ponieważ to właśnie kraje unijne odpowiadają za większość popytu zagranicznego na polskie produkty.Dobrą kondycję polskiej gospodarki potwierdza także rozwój sprzedaży detalicznej. W styczniu potwierdzono jej rokroczny wzrost o 8,2%. Większą konsumpcję można przypisać głównie wzrostowi płac, spadkowi bezrobocia i ogólnie większemu optymizmowi gospodarstw domowych.

Złoty w tym tygodniu, pomimo pozytywnych wiadomości, osłabił się. Było to prawdopodobnie spowodowane niskim wzrostem cen produktów przemysłowych, który zmniejszył szanse na osiągnięcie celu inflacyjnego w najbliższej przyszłości. Bez jego realizacji ciężko oczekiwać podwyższenia stóp procentowych przez NBP. Kurs złotego w piątek rano był na poziomie 4,18 EUR/PLN. Eurodolar wynosił 1,23 EUR/USD.

Malwina Krakus

AKCENTA

 
Udostępnij artykuł: