Przemysław Darowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Wyższe techniczne.

Zajmowane wcześniej stanowiska z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Rozpoczęcie pracy zawodowej w 1997 roku jako ślusarz następnie jako Specjalista do spraw taboru kolejowego w Pol- Miedź Trans Sp. z o.o.
Od roku 2003 Kierownik Działu planowania i rozliczeń remontów oraz Kontroli Remontów a następnie Kierownik Wydziału Eksploatacji Kolejowej w Głogowie.
Od 2006 roku Starszy Specjalista / Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów.

Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Były członek komisji kolejowych działających przy Pol-Miedź Trans badających wypadki i incydenty kolejowe.

Ponadto w latach 2017-2019 pełnił funkcje Społecznego Inspektora Pracy.

Obecnie Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSSZ „Solidarność” w Pol- Miedź Trans.
Członek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSSZ „Solidarność”.
Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSSZ „Solidarność”

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: