Przemysław Gdański szefem BGŻ BNP Paribas

Kadry

Rada nadzorcza BGŻ BNP Paribas powołała Przemysława Gdańskiego na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Po zgodzie KNF, ma zostać prezesem poinformował bank

Rada nadzorcza BGŻ BNP Paribas powołała Przemysława Gdańskiego na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Po zgodzie KNF, ma zostać prezesem poinformował bank

Przypomnijmy, że Przemysław Gdański jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku – CEO i dyrektor generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 członek zarządu banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

BGŻ BNP Paribas

Udostępnij artykuł: