Przenieś kredyt do BPS – promocja Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Z rynku

Bank BPS przygotował dla swoich Klientów promocję, która daje możliwość spłaty na preferencyjnych warunkach zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych w innych Bankach oraz otrzymania dodatkowych środków z przeznaczeniem 
na bieżącą działalność.

Bank BPS przygotował dla swoich Klientów promocję, która daje możliwość spłaty na preferencyjnych warunkach zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych w innych Bankach oraz otrzymania dodatkowych środków z przeznaczeniem 
na bieżącą działalność.

Warunki cenowe:

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu
  • do 50% obniżenie marży kredytu w stosunku do marży wynikającej z umowy kredytu podlegającego spłacie*

Produkty Banku BPS dostępne w ramach Promocji:

  • Kredyt w rachunku bieżącym MIKRO
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt rewolwingowy
  • Kredyt obrotowy

Promocja trwa od 10 października 2016 roku do 28 kwietnia 2017 roku.

Promocja jest dostępna dla Klientów, którzy dodatkowo skorzystają z karty kredytowej MasterCard Business Credit lub karty debetowej MasterCard Business PayPass.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.bankbps.pl/mikrofirmy/finansowanie
-biezacej-dzialalnosci/przenies-kredyt-do-bps

* Z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość marży dla zawieranej umowy kredytowej, zostanie określona przez Bank, po dokonaniu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.

Bank BPS S.A.

Udostępnij artykuł: