Przetargi publiczne a leasing

Polecamy

Jak wynika z raportu przygotowanego przez PARP, w 2012 roku na rynku zamówień publicznych funkcjonowało 18 proc. przedsiębiorców z sektora MSP. W porównaniu z 2011 odsetek ten spadł o 7 punktów procentowych. Mimo mniejszego uczestnictwa przedsiębiorców, sektor publiczny nie słabnie.

Przetargi publiczne a bariery dla MSP

W raporcie „Nowe podejście do zamówień publicznych” za 2012 r. czytamy, że w opinii wykonawców pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rynek zamówień publicznych w Polsce jest zbiurokratyzowany oraz charakteryzuje się skrajnym formalizmem. W opinii przedstawicieli sektora MSP barierą pozostaje również brak możliwości budowania trwałych relacji z zamawiającym (60 proc.), oraz kluczowa rola ceny w postępowaniu przetargowym (45 proc.).

Zamówienia publiczne w liczbach

Mimo wymienionych trudności, od początku 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało ogłoszonych 72 953 przetargów1 – liczbę równą ogłoszeniom o przetargach odnotowanych w analogicznym okresie 2012 roku. Dane pokazują, że pomimo barier istniejących na rynku zamówień publicznych, sektor ten nie słabnie i jest warty zainteresowania firm z sektora MSP.

Postaw na leasing!

Jednym z narzędzi finansowania inwestycji zarówno przedsiębiorców z sektora MSP jak i jednostek samorządowych jest leasing, który może sprawdzić się jako narzędzie wspierające. Zamawiający zainteresowany pozyskaniem sprzętu i finansowania za pomocą leasingu mogą posłużyć się konstrukcją jednego lub dwóch, odrębnych zamówień. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) powinien określić zarówno parametry techniczne sprzętu jak i niezbędne elementy dotyczące umowy leasingu, decydując o rodzaju leasingu, długości trwania umowy oraz wysokości wpłaty własnej. Po zakończonym okresie trwania umowy sprzęt może zostać  zakupiony za cenę wskazaną w umowie leasingowej i nadal służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Jednostki sektora publicznego charakteryzują się znaczącym potencjałem rozwoju, funkcjonując tym samym jako klienci wymagający, ale i otwarci na nowe rozwiązania finansowe. Jednym z nich jest leasing, który może doskonale odpowiedzieć na ich potrzeby w procesie finansowania inwestycji. Charakteryzuje się on niskim zaangażowaniem kapitału własnego, jak i brakiem dodatkowych obciążeń które występują w przypadku innych form finansowania.” – stwierdza Karina Janik, specjalista ds. Obsługi Transakcji Specjalnych w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

(1) Informacje o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2013r. na podstawie ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dane Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.03.2013. Pełna treść raportu została udostępniona pod adresem www.uzp.gov.pl.

Udostępnij artykuł: