Przewidywania i prognozy zgodne z rzeczywistością realną (sonda aleBank.pl – czerwiec 2013)

Bankowość / Finanse i gospodarka / Raporty

Czerwcowa sonda dotyczyła tak bardzo żywotnych kwestii, jak stopy procentowe i tempo wzrostu w gospodarce realnej. O ile w tym pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z kontynuacją linii wcześniej już realizowanej przez Radę Polityki Pieniężnej, o tyle poziom obniżek, osiągnął najniższy historycznie pułap. Rzutuje to nie tylko na oprocentowanie kredytów, ale i lokat. Wszystko po to, by przeciwdziałać spowolnieniu gospodarki, którego skala i zakres przekroczyły nawet pesymistyczne prognozy. W tym zresztą względzie Rada wyczerpała, jak się zdaje, założony limit i dalszych obniżek nie należy się spodziewać.

Czerwcowa sonda dotyczyła tak bardzo żywotnych kwestii, jak stopy procentowe i tempo wzrostu w gospodarce realnej. O ile w tym pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z kontynuacją linii wcześniej już realizowanej przez Radę Polityki Pieniężnej, o tyle poziom obniżek, osiągnął najniższy historycznie pułap. Rzutuje to nie tylko na oprocentowanie kredytów, ale i lokat. Wszystko po to, by przeciwdziałać spowolnieniu gospodarki, którego skala i zakres przekroczyły nawet pesymistyczne prognozy. W tym zresztą względzie Rada wyczerpała, jak się zdaje, założony limit i dalszych obniżek nie należy się spodziewać.

Jak dalece decyzje gremium kształtującego politykę monetarną państwa odpowiadały nastrojom i oczekiwaniom rodaków świadczy najlepiej rozkład odpowiedzi na postawione pytanie. Przypomnijmy, ze brzmiało ono: Czy w III kwartale nastąpi dalsza obniżka stóp procentowych? Dodajmy od razu, że ze względu na chronologię kalendarza chodziło de facto o miesiąc czerwiec.

Aż 63 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, podczas gdy nieco więcej niż co trzeci badany było odmiennego zdania. Brak opinii deklarowało jedynie 4 proc. badanych, co mieści się w granicach błędu.

130701.sondaz.alebank.pl.2013.06.czy.w.iii.kwartale.nastapi.obnizka.stop.procentowych

Drugie pytanie, acz wprost dedykowane sferze gospodarki realnej, odnosiło się do możliwych skutków regulacji, co do której sami wnioskodawcy nie są przekonani, że faktycznie zafunkcjonuje praktycznie. To raczej wyraz ich preferencji, niż rzeczywistych możliwości. Rzecz dotyczy wielokrotnie postulowanego zakazu handlu w niedzielę.

Dyskusja z udziałem specjalistów, jaka przetoczyła się przez media drukowane i elektroniczne, w tej liczbie portale społecznościowe, znalazła odbicie w odpowiedziach naszych respondentów. Aż 58 proc. z nich uważa, że ograniczenie handlu w niedzielę spowolni gospodarkę, a przeciwnego zdania jest 37 proc. Niezdecydowani stanowią 5 proc, co potwierdza tezę, że szansa uchwalenia takiego prawa jest w istocie niewielka.

130701.sondaz.alebank.pl.2013.06.czy.ograniczenie.handlu.w.niedziele.spowolni.gospodarke

Miesiące letnie, które jak wynika z dostępnych danych nie wpłyną istotnie na gospodarkę, choćby ze względu na exodus wakacyjny rodaków, skłaniają nas do tego, aby dalsze rozważania nad kwestiami, które budzą nie tylko żywe zainteresowanie naszych sympatyków, ale ogółu społeczeństwa, odłożyć do jesieni. Zatem do września zaproponujemy lżejsze tematy... Oby w lepszych nastrojach, co znajdzie, miejmy nadzieję, odbicie w tzw. twardych danych.

Zapraszamy do udziału w nowym głosowaniu - sondę znajdą Państwo w prawej kolumnie strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: