Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Uncategorized

Szanowni Państwo!Oddajemy Państwu 53 numer kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” po uzyskaniu przez Polskę niezwykle ważnego awansu do grupy 25 państw najbardziej rozwiniętych, co wyraziło się włączeniem Polski do indeksu FTSE (Financial Times Stock Exchange). Powoduje to, że inwestorzy na świecie będą w swoich portfelach inwestycyjnych uwzględniali inwestycje w polskie indeksy, W związku z tym ważne jest, aby przyspieszać rozwijanie w Polsce możliwości inwestycji w REIT, a także reorganizować środowisko i otoczenie rynku kapitałowego.

Szanowni Państwo!Oddajemy Państwu 53 numer kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” po uzyskaniu przez Polskę niezwykle ważnego awansu do grupy 25 państw najbardziej rozwiniętych, co wyraziło się włączeniem Polski do indeksu FTSE (Financial Times Stock Exchange). Powoduje to, że inwestorzy na świecie będą w swoich portfelach inwestycyjnych uwzględniali inwestycje w polskie indeksy, W związku z tym ważne jest, aby przyspieszać rozwijanie w Polsce możliwości inwestycji w REIT, a także reorganizować środowisko i otoczenie rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy w Polsce jest dość nieefektywny ze względu na wysokie koszty dla inwestorów i wąski zakres instrumentów inwestycyjnych dla działalności inwestorów indywidulanych i prop traderów. W efekcie powstaje bariera dla rozwoju REIT, nawet jeśli w tym zakresie zaproponowane zostanę odpowiednie rozwiązania regulacyjne co do samego instrumentu.

Dobra perspektywa dla rynku nieruchomości jest także wynikiem wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa lub podmiotów należących do Państwa w obszarze rozwoju budownictwa czynszowego. Proces ten będzie zapewne dobrze wspierany przez bardzo korzystną sytuację budżetową i parametry makroekonomiczne. Wydaje się, że fala dużych inwestycji infrastrukturalnych jest jeszcze przed nami, co zdynamizuje rynek nieruchomości.Rozpoczęcie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) już niedługo będzie odgrywało istotną rolę dla inwestycji związanych z rynkiem nieruchomości (hotele, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe w okolicach CPK, centra logistyczne itd.). Taka sytuacja może spowodować, że CPK wywoła dodatkowe inwestycje na poziomie ok. 70 mld zł, co w sumie z inwestycją w sam CPK tworzy potencjał inwestycyjny na poziomie ok. 100 mld zł.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 odbywa się XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych organizowany przez Związek Banków Polskich, któremu życzę owocnych obrad w kontekście problematyki dotyczącej perspektywy strategicznych projektów, takich jak CPK i innych o ważnym znaczeniu dla rynku nieruchomości. W tym kontekście także sugeruję organizatorom powrót do pierwotnej idei z 2004 r., a mianowicie Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, co jak sądzę powinno się odnosić do całego rynku nieruchomości ze względu na jego zintegrowany charakter, co wymaga holistycznego, a nie zatomizowanego podejścia. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest też Koncepcja i Projekt Trójmorza, integracja projektów mieszkaniowych z komercyjnymi, rozwój rynku REIT czy też CPK itp.

Życząc Państwu dobrej lektury niniejszego numeru kwartalnika, pozostaję z poważaniem

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

 
Udostępnij artykuł: