Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”: czerwiec 2014

FN 2014/04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Stoimy przed szansą wzrostu podaży kredytów hipotecznych. Nowa wersja rekomendacji S wprowadzona w 2014 r. stawia wymóg minimalnego, 5-procentowego wkładu własnego, co w pewnym stopniu ograniczy popyt na kredyty hipoteczne, jednak perspektywa powstania kilku nowych banków hipotecznych może tworzyć dobrą przeciwwagę. Nowe banki hipoteczne nie uzyskają szybko skuteczności w zakresie wzrostu podaży kredytów, ponieważ jest to uzależnione od tego, jak szybko nastąpi nowelizacja ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych.

Stoimy przed szansą wzrostu podaży kredytów hipotecznych. Nowa wersja rekomendacji S wprowadzona w 2014 r. stawia wymóg minimalnego, 5-procentowego wkładu własnego, co w pewnym stopniu ograniczy popyt na kredyty hipoteczne, jednak perspektywa powstania kilku nowych banków hipotecznych może tworzyć dobrą przeciwwagę. Nowe banki hipoteczne nie uzyskają szybko skuteczności w zakresie wzrostu podaży kredytów, ponieważ jest to uzależnione od tego, jak szybko nastąpi nowelizacja ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych.

dr Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Planowane zmiany dotyczą usprawnienia procesu emisji listów zastawnych oraz poprawy ratingu tych listów. Ma się to odbyć m.in. przez zmiany w prawie upadłościowym, które powinno lepiej zabezpieczać interesy właścicieli listów zastawnych w sytuacji bankructwa banku hipotecznego. Takie działania mogą doprowadzić do wzrostu zainteresowania tymi instrumentami inwestorów zagranicznych. W związku z tym oczekuje się obniżenia kosztu finansowania, co może zmniejszyć ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: