Przez 18 lat, dzięki BIG InfoMonitor, udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Odpowiedzialne finanse

BIG InfoMonitor już od 18 lat dostarcza dane o długach firm i konsumentów. Pomaga w ten sposób biznesowi w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym i odzyskiwaniu pieniędzy. Od początku istnienia BIG InfoMonitor, korzystający z jego rejestru wpisali prawie 25 mln zobowiązań o wartości niemal 127 mld zł. Kto i ile ma długów, śledzą na bieżąco banki, instytucje pożyczkowe i wiele innych przedsiębiorstw. Badają w ten sposób wiarygodność płatniczą klientów. Tylko w zeszłym roku zweryfikowali prawie co czwartego dorosłego Polaka i ponad połowę przedsiębiorstw. Przez 18 lat, dzięki BIG InfoMonitor udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów, czytamy w komunikacie prasowym Firmy.

BIG InfoMonitor nowe logo 2022
Źródło: BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor już od 18 lat dostarcza dane o długach firm i konsumentów. Pomaga w ten sposób biznesowi w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym i odzyskiwaniu pieniędzy. Od początku istnienia BIG InfoMonitor, korzystający z jego rejestru wpisali prawie 25 mln zobowiązań o wartości niemal 127 mld zł. Kto i ile ma długów, śledzą na bieżąco banki, instytucje pożyczkowe i wiele innych przedsiębiorstw. Badają w ten sposób wiarygodność płatniczą klientów. Tylko w zeszłym roku zweryfikowali prawie co czwartego dorosłego Polaka i ponad połowę przedsiębiorstw. Przez 18 lat, dzięki BIG InfoMonitor udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów, czytamy w komunikacie prasowym Firmy.

BIG InfoMonitor prowadzi rejestr dłużników, czyli otwartą platformę, do której każdy, pod określonymi ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych* warunkami, może wpisać niepłacących klientów, ostrzegając innych przed ich niesolidnością.

Średnio co 1,2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pobierany jest raport o firmie lub osobie

Celem działania rejestru jest gromadzenie i dostarczanie kompleksowej wiedzy na temat wiarygodności finansowej osób oraz firm. Pozwala to podejmować biznesowi trafne decyzje i unikać ryzyka.

Finanse firm pod ochroną

BIG InfoMonitor ma jedną z największych baz dłużników – zasoby rejestru obejmują blisko 6 mln informacji o długach. Jest również jednym z najchętniej wykorzystywanych. Średnio co 1,2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pobierany jest raport o firmie lub osobie. Czy raport ten zawiera informacje o zaległościach, czy też jest dla sprawdzanych korzystny zależy od solidności płatniczej weryfikowanych podmiotów jak i aktywności wierzycieli w zgłaszaniu dłużników.

Od początku działania, zainteresowani prześwietlaniem swoich klientów pobrali z BIG InfoMonitor 224,5 mln raportów, ponad 195 mln na temat konsumentów i ponad 29 mln na temat firm. Tylko w 2021 roku takich sprawdzeń było więcej niż 26 mln i dotyczyły 23 proc. dorosłej populacji Polaków (7,2 mln konkretnych osób) oraz 53 proc. działających firm (1,3 mln różnych przedsiębiorstw).

W bazie znajduje się 2,4 mln dłużników (osób i firm), którzy w sumie winni są ponad 44,6 mld zł

Obecnie w rejestrze BIG InfoMonitor widnieje poniżej 10 proc. dorosłych Polaków i mniej niż 10 proc. firm, można więc zakładać, że większość raportów okazywała się dla sprawdzanych korzystna. 

‒ Rosnąca z roku na rok liczba udostępnianych przez BIG InfoMonitor raportów-zapytań pokazuje, jak ważne stało się sprawdzanie z kim warto robić interesy, a na kogo uważać.

Takie działanie pozwala uniknąć kłopotów i strat wynikających z relacji z niewypłacalnym klientem, a z drugiej strony wywiera presję na dłużników by zwrócili zaległości, bo inaczej wykluczają się z obiegu gospodarczego – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Czytaj także: BIG InfoMonitor: 20 procent MSP boi się upadłości w efekcie wojny w Ukrainie

Wysoka skuteczność działania – 50 mld zł odzyskanych długów

Informacje o dłużnikach przekazują do BIG InfoMonitor m.in. dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody i inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, operatorzy telewizyjni, firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe, leasingowe, zarządcy nieruchomości, sektor MŚP, sądy, gminy, urzędy miasta, a także osoby fizyczne. Dzięki czemu dziś w jego bazie znajduje się 2,4 mln dłużników (osób i firm), którzy w sumie winni są ponad 44,6 mld zł.

Od początku istnienia Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpisanych zostało prawie 25 mln różnego rodzaju zobowiązań osób i firm, o łącznej wartości blisko 127 mld zł.

BIG pozwala bowiem poszkodowanym zamieszczać niemal na publicznym widoku informacje o długach i dłużnikach

Firmy czy instytucje, które zgłaszają dłużników często też sprawdzają w rejestrze swoich potencjalnych klientów. Jeśli ci mają negatywny wpis, nie uda im się podpisać kontraktu, zaciągnąć kredytu, pożyczki, skorzystać z leasingu, faktoringu, franczyzy, podpisać umowy abonamentowej na telefon, itd. I w rezultacie jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów oddziaływania rejestrów BIG.

‒ Rejestr Dłużników BIG jest świetną odpowiedzią na niesolidność płatniczą i widzimy, że coraz większa liczba uczestników życia gospodarczego zdaje sobie z tego sprawę.

BIG pozwala bowiem poszkodowanym zamieszczać niemal na publicznym widoku informacje o długach i dłużnikach. W parze z rosnącą aktywnością w sprawdzaniu potencjalnych klientów przez rynek długi stają się trudniejsze do ukrycia. I właśnie o to chodzi. Efekt? Przez 18 lat udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów – mówi Sławomir Grzelczak.

Czytaj także: BIG InfoMonitor: opóźnienia w płatnościach to trwałe zjawisko w polskiej gospodarce

Wsparcie i wszechstronność rozwiązań

Nie bez znaczenia dla mobilizowania dłużników, osób i firm zgłoszonych do rejestru BIG InfoMonitor jest też fakt, że informacje o ich długach pokazywane są na większości raportów wychodzących z BIK, pobieranych głównie przez banki. BIK jest  dominującym akcjonariuszem BIG InfoMonitor.

W wykorzystaniu (...) możliwości BIG InfoMonitor od 2021 r. pomaga (...) system transakcyjny dla klientów biznesowych – Biznes BIG.pl

Obecność BIG InfoMonitor w Grupie BIK ma dla jego klientów jeszcze inną zaletę. Jeśli uzyskają zgodę sprawdzanego podmiotu – firmy czy konsumenta, mogą go prześwietlić również w danych bankowych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dzięki temu otrzymują  pełniejszy obraz kondycji finansowej.

W wykorzystaniu pełni możliwości BIG InfoMonitor od 2021 r. pomaga prosty i intuicyjny w obsłudze nowy system transakcyjny dla klientów biznesowych – Biznes BIG.pl. System powstał  we współpracy z klientami i ekspertami od prostej polszczyzny.

Jako twórca Programu Firma Wiarygodna Finansowo BIG InfoMonitor promuje też terminowe płatności i rzetelne rozliczenia pomiędzy kontrahentami. Jego misją jest współtworzenie gospodarki opartej na zaufaniu i eliminowanie z rynku nieuczciwych płatników.

Warto wiedzieć, że w Polsce aktywnie działa 5 Biur Informacji Gospodarczej: BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, KBIG i KIDT.

Każde z nich jest prywatne, prowadzi własny rejestr dłużników i działa w oparciu o te same zapisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r.

Więcej informacji na stronie www.big.pl

Czytaj także: Raport InfoDług: w 2021 roku ubyło prawie 9 mld zł zaległości i ponad 143 tys. niesolidnych dłużników


*Ustawa o BIG: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r., poz. 1015).

Udostępnij artykuł: