Przybywa niezadowolonych przedsiębiorców

Firma

Młody mężczyza w garniturze przy komputerze
For. Pixabay.com

Jak wynika z „Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości” przeprowadzonego na zlecenie firmy inFakt przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia w marcu 2019 r. Ponad połowa (60%) ankietowanych uważa, że w naszym kraju działalność gospodarczą prowadzi się trudno i jest przekonanych, że w ciągu ostatnich trzech lat pogorszyły się warunki prowadzenia działalności.

Dla kobiet potrzeba niezależności i samodzielności była jeszcze ważniejsza przy zakładaniu działalności gospodarczej niż dla mężczyzn #ARC

Jeśli porówna się to z wynikami poprzedniej edycji badania z 2018 r., to w obu tych obszarach przybyło niezadowolonych przedsiębiorców.

Zapytano o to, co jest największym problemem dla mikro przedsiębiorców w prowadzeniu działalności?

Na trzech pierwszych miejscach w ankiecie wymieniano: zbyt wysokie składki ZUS (a obecnie zapowiedziano kolejny ich wzrost) zbyt wysokie podatki i często się zmieniające prawo. Niepewność finansowa i stres związany z prowadzeniem działalności lub brak wolnego czasu to elementy, na które sami mają wpływ i są one mniejszym utrudnieniem.

Przytłoczeni biurokracją

Mówimy, że najcenniejszy w życiu jest czas i nie powinno się go marnować. Niestety jak się okazuje, prowadzącym działalność gospodarczą trudno to zrobić.

Na co mikro przedsiębiorcy poświęcają najwięcej czasu? Poza oczywistymi działaniami takimi jak realizacja zleceń lub szukanie zleceniodawców, w odpowiedziach na pytania ankietowani wskazywali również nadążanie za zmianami prawnymi oraz sprawy formalno- księgowe.

To właśnie temu poświęca się stosunkowo dużo czasu i nawet więcej niż na dokształcanie się oraz rozwój swojej firmy.

 

Niezadowoleni z zarobków

Dwie trzecie mikro przedsiębiorców uważa, że nie osiąga satysfakcjonującego ich wynagrodzenia adekwatnego do wkładu pracy. W ankiecie jako zadowalająca ich  kwotę najczęściej podawano przedział od 7 do 10 tys. zł netto.

Jeśli chodzi o przewidywaną sytuację finansową firmy, to 24% ankietowanych uważa, że będzie ona gorsza niż w tym roku, 35%, że będzie lepsza a 41%, że się nie zmieni. Widać tu pewien optymizm w porównaniu z oceną bieżącej sytuacji finansowej. Przy czym w minionym roku optymistów było więcej (41% w badaniu z 2018 r.).

Prawie połowa mikro przedsiębiorstw w Polsce planuje jednak jakieś inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat. Głównie inwestycje w sprzęt, dokształcanie i szkolenia oraz w samochody.

Na inwestycje, największa grupa, czyli 28% respondentów, planuje przeznaczyć kwotę od 10 do 30 tys. zł (w skali roku to od 2 do 6 tys. zł). Nie są to duże kwoty.

Źródła finansowania

Prawie połowa badanych mikro przedsiębiorców nie korzysta z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania. Co czwarty korzysta z leasingu, a tylko co piąty z kredytu lub pożyczki, a co dziesiąty z linii kredytowej.

Z wielu innych badań wynika też, że mikro firmy pozyskuję dodatkowe środki od członków rodziny. Przy okazji warto dodać, że w pewien sposób sprzyjają temu niskie stopy procentowe lokat w bankach i wycofanie ich nie wiąże się z odczuwalną stratą.

 

Korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej

W badaniu w 2019 r. 64% respondentów deklarowało zadowolenie z prowadzonej działalności i jest to więcej niż w roku ubiegłem. Wraz ze stażem w prowadzeniu działalności rośnie też satysfakcja z jej prowadzenia.

Najważniejszym powodem rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej dla większości z ankietowanych była niezależność i samodzielność (dla 72%). Ważniejsza nawet niż perspektywa wyższych zarobków, a na kolejnym miejscu znalazła się potrzeba osiągnięcia celów, których przedsiębiorcy nie mogliby inaczej zrealizować.

Przy czym dla kobiet potrzeba niezależności i samodzielności była jeszcze ważniejsza przy zakładaniu działalności gospodarczej niż dla mężczyzn. Natomiast dla mężczyzn większe znaczenie miała perspektywa wyższych zarobków.

Indeks inFakt

Firma inFakt opracowała indeks mierzący nastroje i kondycje wśród polskich przedsiębiorstw. Powstaje on na podstawie zebranych odpowiedzi na cztery pytania z badania inFakt, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, zmianę kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku i spodziewaną w bieżącym roku oraz satysfakcji z prowadzonej działalności. Może przyjmować wartości od -100 pkt. do 100 pkt., przy czym -100 pkt. oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. równowagę optymizmu i pesymizmu, zaś 100 pkt. pełny optymizm.

W 2018 r. indeks ten osiągnął wartość 3,2 pkt., a w tym 2,7 pkt.

„Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości” przeprowadzono w marcu 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1097 mikro przedsiębiorców z całej Polski metodą CAWI (Computer Web-Assited Interviews). Dotyczyło przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniających do 9 pracowników.

 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: