Przychody Pragma Faktoring SA wyższe o 127 proc.

Finanse i gospodarka

W III kwartale br. Pragma Faktoring S.A., Spółka należąca do Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, osiągnęła ponad 62 mln zł przychodów ze sprzedaży brutto. Uzyskany wynik jest o 127 proc. wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarząd podtrzymuje wcześniejsze prognozy finansowe oraz politykę dywidendową.

Od lipca do końca września 2011 roku przychody Pragma Faktoring SA ze sprzedaży brutto wyniosły 62 689 tys. zł, wzrastając tym samym o 127 proc. w porównaniu z III kwartałem 2010 roku. Przychody ze sprzedaży netto zwiększyły swoją wartość o 23 proc. (3 757 tys. zł). Spółka osiągnęła również wyższy zysk z działalności operacyjnej – 2 020 tys. zł (wzrost r/r o 39 proc. ), natomiast zysk netto został wypracowany na poziomie 1 220 tys. zł.

111114.dane„Osiągnięcie wyższych przychodów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu sprzedaży usługi faktoringu. Warto podkreślić, że utrzymujący się trend wzrostowy zdecydowanie podnosi płynność naszych aktywów w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, udział ten nadal będzie się zwiększał. Natomiast usługi dodatkowe, czyli pożyczki dalej będą pełnić funkcję wspierającą” – powiedział Jakub Holewa, Wiceprezes Pragma Faktoring SA.

Prognozy finansowe bez zmian

W całym 2011 roku Pragma Faktoring osiągnie przychody ze sprzedaży brutto w wysokości 200 590 tys. zł. Po III kwartale spółka wykonała założenia w 72 proc. Przychody ze sprzedaży netto, które na koniec roku mają wynieść 14 400 tys. zł, na dzień 30 września br. zrealizowane były w 70 proc. Zysk netto na koniec III kwartału został osiągnięty w 78 proc. wobec 4 880 tys. zł prognozowanych w całym 2011 roku. „Zmierzamy do realizacji założonych prognoz finansowych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wypłaty dywidendy. Podtrzymujemy nasze stanowisko w tej kwestii. Jeśli nie uzyskamy interesującej propozycji akwizycyjnej, podzielimy się zyskami z naszymi akcjonariuszami” – dodaje Jakub Holewa.

Wartość kontraktacji oraz portfel wierzytelności

W III kwartale 2011 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 69 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Spółka umacnia swoją pozycję na rynku faktoringu skierowanego głównie do sektora MSP. W raportowanym okresie Pragma Faktoring pozyskała 32 nowych klientów. W ostatnim dniu września br. katowicka firma posiadała wierzytelności o łącznej wartości 66,9 mln zł, tym samym jej portfel jest o 33% większy aniżeli dokładnie rok wcześniej.

Źródło: CORE PR

Udostępnij artykuł: