Przygotowania kolei do zimowego weekendu

Finanse i gospodarka

Wszystkie dworce otwarte całodobowo i dodatkowa informacja pasażerska na największych obiektach. Blisko 1700 wagonów i 280 lokomotyw Intercity w gotowości oraz ponad 170 zespołów do szybkiego usuwania awarii infrastruktury. Grupa PKP przygotowuje się na nadchodzący weekend.

Wszystkie dworce otwarte całodobowo i dodatkowa informacja pasażerska na największych obiektach. Blisko 1700 wagonów i 280 lokomotyw Intercity w gotowości oraz ponad 170 zespołów do szybkiego usuwania awarii infrastruktury. Grupa PKP przygotowuje się na nadchodzący weekend.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, PKP S.A. do poniedziałku 27 stycznia br. udostępnia podróżnym całodobowo wszystkie czynne dworce kolejowe. Dodatkowo na 40 wytypowanych obiektach, przy opóźnianiach pociągów powyżej 1 godziny, podróżnym wydawane będą ciepłe napoje.

PKP Intercity ma w gotowości blisko 1700 wagonów i 280 lokomotyw. Z tego ok. 20% to rezerwa taborowa, która stacjonuje na najważniejszych stacjach węzłowych takich jak: Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk. Zapasowe wagony i lokomotywy są na bieżąco wykorzystywane nie tylko dla bieżących wzmocnień związanych z przepływem pasażerów ale w sytuacji wystąpienia awarii.

W sezonie zimowym do obsługi taboru gotowych jest ponad 4 tys. pracowników. Dodatkowo PKP Intercity zapewnia całodobową obsługę techniczną.

Informacja pasażerska przede wszystkim

Priorytetem w sytuacji występowania trudnych warunków pogodowych i związanych z nimi zakłóceń w ruchu kolejowym jest informacja pasażerska. W razie nieplanowanych zdarzeń spowodowanych trudnymi warunkami pogodowymi, konduktorzy zobowiązani są do informowania pasażerów na bieżąco o przyczynach zatrzymania pociągu i przewidywanym czasie opóźnienia. Załoga konduktorska informuje również o możliwości zmiany pociągu i przesiadkach.

Do niedzieli 26 stycznia br., na największych dworcach - Szczecin Główny, Gdańsk Główny, Katowice, Kraków Główny, Poznań Główny, Wrocław Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Łódź Kaliska - dodatkowych informacji podróżnym udzielają mobilni informatorzy. W przypadku przedłużających się mrozów PKP Intercity rozważy utrzymanie dyżurów na kolejne dni.

Informacje o aktualnym kursowaniu pociągów PKP Intercity na wszystkich stacjach w kraju można znaleźć na stronie Informacji dla podróżnych o ruchu pociągów, dostępnej pod linkiem http://infopasazer.intercity.pl/. Dodatkowo, osoby korzystające z autorskiej aplikacji przewoźnika IC Mobile Navigator mogą również obserwować kursowanie każdego pociągu spółki w czasie jego przejazdu. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android, iOS oraz Windows Phone. Korzysta z niej już blisko 63 tys. użytkowników.

W razie konieczności organizowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Wykorzystanie dodatkowych środków transportu będzie jednak zależeć od ogólnych warunków pogodowych, w tym przejezdności dróg oraz dostępności unieruchomionego składu. W pozostałych przypadkach pociągi ściągane będą przez lokomotywy spalinowe. W sytuacji kiedy opóźnienie przekracza 60 min, w składach z wagonami gastronomicznymi, podróżni otrzymują ciepłe napoje. Tylko 20 i 21 stycznia z tej możliwości skorzystało ponad 2 tys. pasażerów.

Patrol sieci kolejowych

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, pozostaje w gotowości i przygotowuje się do działań związanych z możliwymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Pracownicy spółki obserwują komunikaty meteorologiczne. Przy zapowiedzi opadów śniegu, dodatkowo powiadamiane są firmy odpowiedzialne za utrzymanie peronów, kładek i dojść do przystanków.

PKP PLK sprawdza również stan utrzymania terenów przeznaczonych dla podróżnych. Dodatkowo na stronie www.plk-sa.pl znajduje się zakładka "sytuacja zimowa", gdzie podróżni mogą znaleźć informacje o aktualnych utrudnieniach lub zgłosić problem z nieodśnieżonym przystankiem.

Zimowym utrzymaniem PKP PLK obejmuje ponad 19 tys. km linii kolejowych, 42 tys. rozjazdów, 26 tys. mostów i wiaduktów, 16 tys. przejazdów kolejowo - drogowych, 18 tys. budynków oraz perony.

Do prowadzenia działań w sezonie zimowym przewidziano w zależności od warunków nawet 16 tys. osób. Zarządca infrastruktury dysponuje 166 maszynami do odśnieżania torów i rozjazdów, w tym 16 zespołami odśnieżnymi, 84 pługami i 66 odśnieżarkami. Na terenie całego kraju czuwają pogotowia techniczne do naprawy uszkodzonych szyn lub urządzeń kolejowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Udostępnij artykuł: