Przyhamowanie tempa wzrostu w polskim przemyśle

Komentarze ekspertów

W lipcu indeks PMI® polskiego sektora przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) zarejestrował 52,3 punkty, co wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w polskim sektorze przemysłowym.

W lipcu indeks PMI® polskiego sektora przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) zarejestrował 52,3 punkty, co wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w polskim sektorze przemysłowym.

Jak podała firma badawcza IHS Markit, wskaźnik PMI dla Polski jest niższy niż w czerwcu br. (53,1 pkt.), lipcowy odczyt jest najniższy od ośmiu miesięcy. Niemniej jednak wskaźnik utrzymał się na poziomie powyżej średniej długoterminowej i sygnalizuje ogólną poprawę w sektorze.W minionym miesiącu wielkość produkcji ponownie zwiększyła się, ale tempo wzrostu było najwolniejsze od dziewięciu miesięcy.

Równolegle do produkcji wzrosła liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów, ale poziom ekspansji był najniższy od ośmiu miesięcy. Szybko natomiast zwiększyła się liczba zamówień z zagranicy, co wskazuje na dużo silniejszy popyt płynący z rynków zagranicznych w porównaniu do popytu krajowego.W odpowiedzi na rosnące potrzeby produkcyjne przyspieszyło nieco tempo tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze.

Wzrost kosztów produkcji, choć najsłabszy od dziewięciu miesięcy, wciąż jest odczuwalny dla firm z sektora i przełożył się na lipcowy wzrost kosztów wyrobów gotowych.Lipcowy poziom indeksu PMI sygnalizuje przyhamowanie tempa wzrostu w polskim przemyśle, co wynika głównie ze słabszego wzrostu nowych zamówień i wielkości produkcji. Pomimo spadku dynamiki zmian ww. wartości, optymizm polskich przedsiębiorców wciąż jest duży i wynika głównie z wprowadzenia nowych technologii, inwestycji oraz rosnącego popytu.

Piotr Ludwiczak

Michael/Ström

Udostępnij artykuł: