Przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie, przejmie go SGB-Bank. Co ze środkami klientów?

Bankowość spółdzielcza

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozpoczął jego przymusową restrukturyzację w formie przejęcia przez SGB-Bank - poinformował BFG w komunikacie prasowym.

Oddział SGB-Banku
Fot. Materiały prasowe SGB-Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozpoczął jego przymusową restrukturyzację w formie przejęcia przez SGB-Bank - poinformował BFG w komunikacie prasowym.

#BFG ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie rozpoczął jego przymusową restrukturyzację w formie przejęcia przez #SGBBank

Do SGB-Bank trafi przedsiębiorstwo Banku Spółdzielczego w Przemkowie i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji BFG, a także przeniesione tam zostaną m.in. środki klientów w pełnej wysokości.

Od poniedziałku 4 maja 2020 r. Bank stanie się Oddziałem SGB-Bank, a klienci będą obsługiwani w Oddziale SGB-Bank w Przemkowie i wszystkich filiach w dotychczasowych godzinach pracy placówek.

Środki klientów zostaną automatycznie i w całości przeniesione do SGB-Bank

Klienci Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań. Ich środki zostaną automatycznie i w całości przeniesione do SGB-Bank.

Czytaj także: Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji PBS była upadłość banku >>>

Bank Spółdzielczy w Przemkowie posiada ok. 111 mln zł aktywów, wobec ponad 20 mld aktywów SGB-Banku. Oszacowanie wartości aktywów i pasywów Banku Spółdzielczego w Przemkowie przygotowane przez firmę Deloitte Advisory wykazało, że poziom kapitałów własnych banku w Przemkowie był głęboko ujemny, co jednoznacznie wskazuje na zagrożenie banku upadłością. Bank nie miał również szans na samodzielną sanację, a Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała BFG, że brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością.

Przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwala uniknąć upadłości

"W ocenie BFG i KNF przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów BS w Przemkowie. Jednocześnie, zgodnie z opinią Komisji Nadzoru Finansowego, przejęcie Banku Spółdzielczego w Przemkowie przez SGB-Bank S.A. nie wpłynie na stabilność jego działalności i tym samym na bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w banku" - napisano w komunikacie BFG.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: