Przyszłość Big Data to zarządzanie danymi

Z rynku

Żyjemy w ciekawych czasach gwałtownie postępującej automatyzacji i cyfryzacji, nowych zasad konkurowania na rynku oraz rosnącej grupy klientów bardzo świadomych swoich wyborów i oczekujących natychmiastowej obsługi oraz informacji dostosowanych do ich potrzeb i preferencji. Aby sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów i rozwijać innowacyjną ofertę, firma musi działać sprawnie i efektywnie korzystać z wiedzy ukrytej w danych. Kluczem do sukcesu w osiągnięciu tego celu jest wykorzystanie zaawansowanej analityki i technologii do zarządzania danymi.

Data Quality – czyli szeroko rozumiana jakość danych to dziś często klucz i gwarant podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Organizacje dostrzegają, że ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji może być spowodowane błędnymi lub niekompletnymi danymi. Jeżeli firma będzie wykorzystywać w analizie więcej wartościowych danych, to przełoży się to na jej sprawniejsze funkcjonowanie i lepsze dopasowanie do rynkowych trendów, co automatycznie daje przewagę konkurencyjną.

– Każda działalność biznesowa wymaga dzisiaj, aby informacje wspierające podejmowanie decyzji były wysokiej jakości, dostarczane na czas, i co najważniejsze, były pewne i gwarantowały bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej. Dlatego dane wymagają rzetelnego podejścia do ich przetwarzania, przejrzystego sposobu zarządzania nimi i zdefiniowanych odpowiedzialności, określonych standardów i zasad nimi rządzących, bezpieczeństwa i ochrony oraz monitorowania i kontroli – twierdzi Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager w SAS Institute.

Innym aspektem w procesie „data management” jest integracja danych. Jest to proces, który pozwala firmom na tworzenie mieszanych kombinacji danych, które będą ostatecznie przydatne do podejmowania decyzji. Przykładowo jeden zestaw danych może zawierać wszystkie nazwy i adresy naszych klientów, tymczasem drugim zestawem może być lista aktywności online, wraz z ich nazwiskami. Kiedy połączymy te dwa zbiory razem i wyciągniemy odpowiednie wnioski uzyskamy odpowiedzi na tak istotne pytania jak: „Kim są moi najlepsi klienci?”,  „Jaka jest następna najlepsza oferta?”. Pozwoli to stworzyć najlepszą jakość obsługi i zrozumienia potrzeb odbiorców.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: