„Przyszłość zaczyna się dziś” – czyli nowa strategia BGK

Tylko u nas

Przedsiębiorcy, administracja publiczna i rynek mieszkaniowy - oto strategiczni klienci Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z nową strategią Banku, wprowadzaną sukcesywnie od 2014 roku. O nowej polityce BGK, jej efektach widocznych w ostatnich miesiącach i planach na najbliższą przyszłość mówił podczas konferencji prasowej 29 kwietnia prezes banku, Dariusz Kacprzyk.

Przedsiębiorcy, administracja publiczna i rynek mieszkaniowy - oto strategiczni klienci Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z nową strategią Banku, wprowadzaną sukcesywnie od 2014 roku. O nowej polityce BGK, jej efektach widocznych w ostatnich miesiącach i planach na najbliższą przyszłość mówił podczas konferencji prasowej 29 kwietnia prezes banku, Dariusz Kacprzyk.

Państwowy bank rozwoju - tak brzmi w największym skrócie misja Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z nową polityką. Ważnym elementem działalności banku jest wspieranie jednostek administracji publicznej, zarówno szczebla centralnego jak również samorządowego. Innym strategicznym obszarem jest obsługa programów rządowych. Oczywiście, duża część oferty BGK skierowana jest do przedsiębiorców - jednak i w tej dziedzinie finansowanie z BGK różni się znacznie od kredytowania uzyskiwanego z banków komercyjnych. Aby otrzymać finansowanie z BGK, liczyć się będzie nie tylko suchy biznesplan - jak wspomniał prezes Kacprzyk, wsparcie uzyskują również inwestycje interesujące ze względu na formułę, w jakiej były realizowane czy też inwestycje o dużym stopniu innowacyjności.

- W obszarach które realizujemy w ramach strategii jest przede wszystkim wsparcie przedsiębiorczości - Inwestycje Polskie, gwarancje de minimis, działalność inwestycyjna, która jest w dużej mierze nowym obszarem realizowanym od 2014 roku - powiedział prezes BGK. Przykładem dużych inwestycji, które łączą w sobie oczekiwania przedsiębiorców i ważną funkcję społeczną, są projekty realizowane w ramach projektu "Inwestycje Polskie" - czyli projekty o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki lub z innych względów zasługujące na szczególne wsparcie. Na koniec ubiegłego roku wartość środków zaangażowanych w różnych formach - jak kredyty, gwarancje czy emisja obligacji - w "Inwestycje Polskie" wyniosła 21,5 mld złotych.  Wśród projektów realizowanych w ramach tej inicjatywy znajdują się inwestycje infrastrukturalne - jak chociażby budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli drugiej linii miejskiej kolejki w Trójmieście łączącej miasto między innymi z portem lotniczym czy modernizacja dworca autobusowego i kolejowego w Płocku. W ramach projektu "Inwestycje Polskie" realizowane są również działania o charakterze rewitalizacyjnym, mające na celu przywrócenie do pierwotnej świetności obiektów handlowych o walorach historycznych. Do takich inwestycji należy  rewitalizacja zabytkowej Hali Targowej Koszyki w Warszawie czy też kompleksowy remont i przywrócenie do stanu pierwotnego słynnego "Cedetu" - czyli Centralnego Domu Towarowego w Warszawie.

Hitem w ofercie BGK okazał się program gwarancji de minimis. W sytuacji braku jakiejkolwiek długofalowej polityki na rzecz stworzenia systemu poręczeniowo-gwarancyjnego ze strony władz publicznych, gwarancje BGK okazały się strzałem w dziesiątkę. Na dzień dzisiejszy z tego instrumentu wsparcia korzysta blisko 76 tys. najmniejszych graczy na polskim rynku.

- W roku 2014 udzieliliśmy prawie 10 mld nowych gwarancji, saldo gwarancji czynnych na koniec ubiegłego roku to jest prawie 11,4 mld złotych - dzięki temu (...) około 30 mld złotych trafiło do przedsiębiorców - zaznaczył prezes Kacprzyk, przypominając zarazem, że dzięki obu programom wsparcia BGK - czyli Inwestycjom Polskim i gwarancjom de minimis - do polskich firm trafić mogło blisko 51,5 mld zł dodatkowego finansowania.

Nowy obszar funkcjonowania BGK stanowi działalność inwestycyjna. Bank realizuje tę działalność  porzez spółki zależne, TFI BGK oraz BGK Nieruchomości. Ta ostatnia firma koncentruje się na inwestycjach i zarządzaniu aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN, mającego na celu wspierać polski rynek budownictwa na wynajem. Już dziś ze środków Funduszu sfinansowano 124 mieszkania w Poznaniu. W maju tego roku BGK obejmie certyfikaty związane z zakupem nieruchomości w Gdańsku i Krakowie. Plany BGK były jeszcze śmielsze - jednak na drodze do ich realizacji stanęło kilka czynników, wśród nich... postanowienia Rekomendacji S. Zwiększony popyt na mieszkania wśród osób chcących zdążyć przed nowymi zasadami w zakresie wkładu minimalnego sprawił, że na rynku było po prostu mniej nieruchomości. Ponadto część mieszkań nie spełniała oczekiwań BGK pod względem standardów - brakowało całych bloków czy całych klatek schodowych do zakupu, a takie inwestycje interesowały bank Fundusz najbardziej. BGK rozpoczął również program wspierania budownictwa czynszowego, wdrażając nową formę finansowania TBS. - Po raz pierwszy w ubiegłym roku zastosowaliśmy instrument w postaci obligacji długoterminowych - przypomniał prezes Kacprzyk.

Zmiany odbiły się nie tylko na funkcjonowaniu banku, ale także na jego symbolice. Zamiast dotychczasowego znaku BGK - notabene nie będącego kontynuacją przedwojennego logotypu banku a jedynie znakiem umieszczanym przez dawny BGK na listach zastawnych - pojawiło się nowe logo w biało-czerwonych barwach. Nowe motto banku brzmi "Przyszłość zaczyna się dziś".

Karol Jerzy Mórawski

 
Udostępnij artykuł: