Przyszłość zaczyna się już dziś

Bankowość

W warszawskim Klubie Bankowca 29 września b.r. odbyła się po raz 43 uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP dla 276 bankowców w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jeszcze w tym roku po siedmioletnim cyklu szkoleń zostanie wręczony 15-tysięczny certyfikat !..

W warszawskim Klubie Bankowca 29 września b.r. odbyła się po raz 43 uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP dla 276 bankowców w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jeszcze w tym roku po siedmioletnim cyklu szkoleń zostanie wręczony 15-tysięczny certyfikat !..

Uroczystość zaszczycili członkowie zarządów banków spółdzielczych, przedstawiciele departamentów kadr i szkoleń banków komercyjnych oraz przedstawiciele szkół bankowych uczestniczących w Systemie Standardów (w tym z Warszawskiego Instytutu Bankowości i Akademii Finansów w Warszawie).

110930.certyfikaty4110930.certyfikaty5Uroczystość prowadził ekspert ZBP Wojciech Golicz, koordynujący w biurze ZBP prace Systemu Standardów. Słowa powitania przekazał Włodzimierz Grudziński, Pełnomocnik Zarządu ZBP i Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, który powiedział: "Certyfikat jest ważnym dowodem posiadania bankowych umiejętności, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy zawód bankowca stał się zawodem o którym dużo się mówi. Nie zawsze mówi się tak jakbyśmy chcieli, a często mówi się tak jak ten zawód na to nie zasługuje. Nastąpił wyraźny spadek zaufania niego spowodowany sytuacją na całym świecie. Ale warto przytoczyć badania ankietowe PENGAB robione wspólnie przez ZBP i Pentor. I choć widać spadek zaufania do całego sektora bankowego, to respondenci podkreślają zaufanie do "swojego" banku w którym mają konto !. A to oznacza, że polscy bankowcy wykonują dobrze swoją pracę i dlatego są dobrze oceniani przez klientów. Regularne badania PENGAB wyraźnie pokazują, że relacje z klientami są w tym zawodzie najważniejsze i trzeba umieć o nie dbać. Polskie banki są zyskowne, stale podwyższają kapitały, ale stale następują zmiany społeczne i technologiczne. Rosną oczekiwania klientów, aby usługi bankowe zaczęły pełnić rolę usług publicznych tak jak dziś robi to komunikacja, wodociągi i elektrownie. Dziś ktoś kto nie ma rachunku bankowego jest wykluczony z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Te oczekiwania oznaczają coraz większą odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach banków, a cały system bankowy powoli i nieuchronnie staje się częścią usług publicznych. Ten aspekt będziemy uwzględniać zmieniając nasze standardy kwalifikacyjne. Mamy nadzieje, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, tym bardziej, że chcemy certyfikować zawód bankowca na wielu różnych poziomach." Obecny na uroczystości dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor w ZBP i Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów - wyraził nadzieję, że bankowcy wyróżnieni certyfikatami będą dalej się kształcić. Dodał, iż "nauka jest skuteczną bronią na czasy, które były, są i będą ciężkie dla sektora bankowego. Po pierwsze dlatego, że kondycja ekonomiczna w Polsce i w Europie będzie gorsza, a to będzie stawiało nowe wymagania przed sektorem finansowym. Po drugie zostanie wprowadzonych wiele nowych rozwiązań, które trzeba będzie wprowadzić, a które są projektowane na poziomie UE i w Komitecie Bazylejskim. Dlatego można się spodziewać, że przed polskimi bankowcami będzie coraz więcej wymagań i pracy. Ale warto pamiętać o chińskim przysłowiu, że kto nie idzie do przodu ten się cofa...".

Lista 276 pracowników Banków, którzy uzysakali stopnie zawodowe w dniu 29.09.2011

Udostępnij artykuł: