PSD2: banki oferują bezpieczne usługi, ale klienci też muszą dbać o swoje bezpieczeństwo

Multimedia

Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego.
Fot. aleBank.pl

Przed sektorem finansowym stoi ogromne wyzwanie. To pokolenie Z, czyli młodzi ludzie, którzy urodzili się już w epoce Internetu. O tym, jak sektory bankowy i finansowy przygotowują się na spotkanie z tą grupą klientów − mówił podczas Forum Usług Płatniczych Bartłomiej Nocoń, ekspert sektora finansowego.

#BartłomiejNocoń: Banki muszą zadbać pod kątem bezpieczeństwa o prawidłowość dostarczanych e-usług i e-rozwiązań #ForumUP #PSD2 #BankowośćOtwarta #PokolenieZ

Oprócz wielu innych wyzwań stojących przed sektorem bankowym,  ważna jest trafna obserwacja zachowania pokolenia wkraczającego na rynek finansowy, pokolenia Z, osób urodzonych po 1995 roku, które praktycznie nie znają świata bez Internetu, bez kontaktu i bycia w trybie online –  uważa Bartłomiej Nocoń.

Wygoda korzystania i koniecznie bezpieczeństwo

Jego zdaniem  oczekiwania tego nowego, młodego pokolenia przyzwyczajonego do wygody, komfortu, swobody, intuicyjnego korzystania z internetu i rozwiązań cyfrowych są przenoszone z innych dziedzin życia do sektora bankowego.

Stąd analizując strategie praktycznie wszystkich banków działających w Polsce łatwo zauważyć, że jednym z ich nadrzędnych elementów jest słowo „digitalizacja” czyli cyfryzowanie, upraszczanie, automatyzowanie pewnych procesów, które są w back office banku.Ale równocześnie dostarczanie jak najwyższej jakości usług w kanale mobilnym, w kanale internetowym, w bankowości elektronicznej – wylicza ekspert.

Aplikacje zamiast e-bankowania

Podczas jednej z debat na Forum Usług Płatniczych zaprezentowano przykład młodych ludzi, którzy nie bankują tak jak starsze od nich pokolenia, tylko używają aplikacji w telefonie komórkowym.

Nie logują się do banku poprzez bankowość internetową, „nie rozumieją” tego, co banki im proponują oferując bankowość internetową.

− Byłbym ostrożny z formułowaniem tezy, że młodzi ludzie „nie rozumieją” tego co oferują im banki przez Internet. Natomiast jeśli chodzi o charakter korzystania, i to potwierdzają to dane publikowane m.in. przez ZBP, klienci mają tendencję do korzystania z tego, co jest bliskie, łatwe, przyjemne w użyciu.

Urządzenie mobilne, szczególnie smartfon, z którym Polacy praktycznie się nie rozstają, jest narzędziem, z którego to logowanie, korzystanie z usług bankowych jest coraz częstsze.

Bartłomiej Nocoń dodaje, że jest to tendencja zachodząca w całej populacji, ale w szczególności widoczna w przypadku ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek finansowy, zaczynają korzystać z usług banku i mając doświadczenia z tego świata mobilnego korzystają najbardziej powszechnie właśnie z kanału mobilnego.

Kto zapewnia bezpieczeństwo?

Te wszystkie rozwiązania w telefonach komórkowych, smartfonach rodzą pewne znaki zapytania, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa. Na ile młodzi ludzie zwracają uwagę na poziom bezpieczeństwa, a na ile raczej preferują wygodę i o bezpieczeństwie zapominają.

− To waży aspekt – wygoda i bezpieczeństwo. Banki w Polsce odrabiały i nadal odrabiają lekcję w dziedzinie podnoszenia zaufania do usług świadczonych kanałami elektronicznymi.

Banki muszą zadbać pod kątem bezpieczeństwa o prawidłowość dostarczanych klientom w sposób elektroniczny usług i rozwiązań.

Natomiast kwestia świadomości, kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego sposobu korzystania z danych rozwiązań to jest ten element, o który każdy klient musi sam zadbać – ocenia ekspert.

− Stąd ważna jest rola edukacji, którą banki w Polsce muszą także uwzględniać komunikując klientom nowości, innowacje, zachęcając coraz szersze grupy klientów do korzystania z rozwiązań z bankowości elektronicznej, mobilnej – wyjaśnia ekspert.

 

Banki przygotowane na PSD2

Od 14 września obowiązuje dyrektywa PSD2 i mamy już otwartą bankowość. Będą się pojawiały tzw. podmioty trzecie. I ludzie, którzy są przyzwyczajeni do bankowania za pomocą aplikacji, ufający temu, co się dzieje w ich telefonie będą mieli teraz do czynienia z tymi podmiotami trzecimi. A co z bezpieczeństwem? – pytamy eksperta.

Polskie banki wprowadziły pewne elementy zwiększające bezpieczeństwo klientów − m.in. przy pomocy standardu PolishAPI, w tym rozwiązania które dodatkowo autentykują klienta logującego się za pośrednictwem podmiotu trzeciego do usług bankowych. Bank musi mieć pewność, że użytkownik, który wykonuje transakcję na rachunku klienta został prawidłowo zweryfikowany, zidentyfikowany – tłumaczy Bartłomiej Nocoń.

Oferowane usługi muszą być bezpieczne

W jakiej części za bezpieczeństwo w wirtualnym świecie otwartej bankowości odpowiada klient, a w jakiej sektor bankowy, uwzględniając też standard PolishAPI.

− Dzisiaj za wcześnie jest oceniać, kto za ile bezpieczeństwa, w jakiej proporcji odpowiada. Unikałbym takich dywagacji. Jeśli oferujemy usługi, w szczególności kanałem elektronicznym i zachęcamy do takiej formy korzystania z usług banku, to musimy być, jako dostawca, jako infrastruktura gotowi na to, aby tę ofertę świadczyć w sposób bezpieczny – ocenia Bartłomiej Nocoń.

I dodaje − Elementem, który warto przypominać i zwracać na niego uwagę, to kwestia świadomości i odpowiedzialności po stronie klienta. Świadomego, bezpiecznego traktowania usług bankowych i chronienie swojej tożsamości, prywatności.

 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: