PSD2: Kij i marchewka

NBS 2017/04

Dyrektywa PSD2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczy szeroko pojętych płatności. Wpłynie ona na rynek usług finansowych. Banki winny się przygotować na nowe możliwości, ale i ograniczenia w realizowaniu swego modelu biznesowego.

Kazimierz Pierzchała
Ks. dr hab. w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna.

Na rynku płatności odnotowujemy, ostatnio coraz szybszy, wzrost transakcji bezgotówkowych, w tym mobilnych. Nie może zatem dziwić, że kwestią tą zainteresowały się władze UE. 25 listopada 2015 r. uchwalono PSD2 (Payment Services Directive 2) – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Zmienia ona dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: