PSD2: Otwarcie coraz bliżej

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Prawo i regulacje

Jeśli można w ogóle pojęcia „nowego otwarcia”, mającego konotację polityczną, używać do świata finansów, to wydaje się, że rok 2019 jest najlepiej do niego pasującym jeśli chodzi o rynek płatności w Unii Europejskiej - pisze adwokat Piotr Gałązka, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Concept of PSD2 - Payment services directive, EU directive

Jeśli można w ogóle pojęcia „nowego otwarcia”, mającego konotację polityczną, używać do świata finansów, to wydaje się, że rok 2019 jest najlepiej do niego pasującym jeśli chodzi o rynek płatności w Unii Europejskiej - pisze adwokat Piotr Gałązka, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Piotr Gałązka: To że nie będzie jednego paneuropejskiego standardu nie powinno być odbierane negatywnie #PSD2 #PolishApi #ZBP

W bieżącym roku obowiązywać zaczynają bowiem w całości przepisy w nowych ramach rynku płatności. Mianowicie chodzi o Dyrektywę PSD2 wraz z przepisami wykonawczymi (zwanymi RTS-ami), dotyczącymi zasad dostępu do rachunku płatniczego na rzecz innych instytucji płatniczych (w skrócie TPPs - third party providers), świadczącymi usługi informacji o rachunku oraz inicjacji płatności.

Problem interfejsów

Wiele zadań zarówno przed uczestnikami rynku, jak i przed regulatorami. Ci pierwsi - m.in. banki - muszą przygotować tzw. dedykowane interfejsy dostępu dla podmiotów trzecich. Jeśli nie będzie zapewnionego odpowiedniego dostępu, podmioty trzecie będą mogły uzyskiwać dostęp do rachunku korzystając z dostępu do bankowości elektronicznej dla konsumentów i stosując ich dane do logowania.Jak miałoby wyglądać takie wejście zapasowe, nie wszyscy umieją sobie wyobrazić, bo korzystać z e-bankowości i danych konsumenta, TPP będzie zobowiązany prawidłowo zidentyfikować się wobec banku i jednoznacznie wskazać, że to nie sam konsument dokonuje danego logowania, lecz podmiot trzeci w jego imieniu.Ci drudzy natomiast - mowa o nadzorcach bankowych - muszą zadbać o to, by nowi uczestnicy rynku, wnoszący o udzielenie licencji na prowadzenie działalności jako instytucja płatnicza, są wiarygodni i działają zgodnie z przepisami.

Czas do września

Czasu zostało niewiele, bo RTS wchodzą w życie we wrześniu 2019 r. Z powyższych względów istotne dla prawidłowego funkcjonowania rynku w nowych realiach są prace nad standardami dostępu prowadzonymi w Europie przez różne podmioty.W Polsce ZBP od dawna pracuje nad standardem Polish API, ale inni też nie próżnują. Grupa berlińska opracowuje swój standard, który będzie zapewne stosowany w kilku państwach członkowskich, a w innych państwach powstają jeszcze kolejne rozwiązania - warto wspomnieć o Francji, UK, Słowacji czy Hiszpanii.To, że nie będzie jednego paneuropejskiego standardu nie powinno być odbierane negatywnie. Wszak każdy bank ma prawo wybrać jeden lub więcej standardów, które będzie stosował. Swoista konkurencja między nimi raczej powinna przynieść pozytywny efekt w postaci rosnącej jakości
Źródło: Piotr Gałązka
Udostępnij artykuł: