PSD2: Polska jak Wielka Brytania – zaufanie i bezpieczeństwo

Z rynku

Już na początku 2019 roku Mastercard wprowadzi usługi, które będą wspomagać zaufanie, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w środowisku bankowości otwartej. Wszystko to w ramach transformacji branży finansowej przygotowującej do wprowadzenia dyrektywy PSD2 w Europie.

Już na początku 2019 roku Mastercard wprowadzi usługi, które będą wspomagać zaufanie, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w środowisku bankowości otwartej. Wszystko to w ramach transformacji branży finansowej przygotowującej do wprowadzenia dyrektywy PSD2 w Europie.

Nowoczesna bankowość w Polsce

Polska to jeden z dwóch pilotażowych rynków, na którym bankom i tzw. podmiotom trzecim („third party providers”) zostaną zaoferowane nowe usługi. Dzięki otwarciu dostępu do danych finansowych zaufane podmioty trzecie uzyskają wgląd w informacje posiadane przez banki. To nie tylko ułatwi obu stronom oferowanie rozszerzonych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów i usług, ale również, w niektórych przypadkach, umożliwi im dokonywanie płatności w imieniu ich klientów indywidualnych i biznesowych.Transformacja branży może całkowicie zmienić sposób, w jaki klienci indywidualni i biznesowi korzystają z usług finansowych.

Nowy pakiet usług Mastercard pozwoli ekosystemowi bankowości otwartej sprostać największym wyzwaniom, jakie przyniosą nadchodzące zmiany, pozwalając mu maksymalnie wykorzystać swój potencjał:
  • W pakiecie usług Mastercard znajdzie się m.in. ogólnoeuropejski rejestr podmiotów trzecich, dzięki któremu banki będą mogły sprawdzić, czy firmy występujące o dostęp do rachunku klienta są do tego uprawnione.
  • Nowe usługi obejmą też zaawansowaną funkcję monitorowania oszustw (opartą na licznych rozwiązaniach Mastercard w zakresie bezpieczeństwa), która umożliwi bankom dokonywanie trafniejszej oceny ryzyka związanego z danym podmiotem trzecim.
  • W zestawie usług znajdzie się też dedykowany mechanizm rozstrzygania sporów, obejmujący zestaw zrozumiałych reguł i platformę komunikacyjną oraz mechanizm arbitrażowy, opartych na dogłębnej wiedzy Mastercard o sposobach rozstrzygania sporów w segmencie kart płatniczych.
  • W ramach tych usług udostępniona zostanie też platforma łącząca banki i podmioty trzecie (API connectivity hub), która pomoże zainteresowanym firmom w nawiązywaniu łączności między sobą poprzez API.

Zaufanie w sektorze bankowym i handlu detalicznym

Nowe usługi przyczynią się do zbudowania wzajemnego zaufania klientów, banków, sprzedawców detalicznych i podmiotów trzecich w nowym środowisku bankowości otwartej, a także uproszczą i usprawnią ich wzajemne kontakty.„Nasze rozwiązania mają dać bankom i podmiotom trzecim poczucie bezpieczeństwa, tak aby mogły one skoncentrować się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów. Wzajemne zaufanie nie jest jedynym wyzwaniem. Pracujemy też nad ulepszeniem rozwiązań dla użytkowników bankowości otwartej w zakresie zarówno dokonywania płatności, jak i dostępu do informacji, i będziemy wprowadzać te nowości w miarę rozwoju usług i środowiska. Fakt, że Polska jest jednym z dwóch krajów, w których zostanie przeprowadzony pilotaż, jest dowodem na dojrzałość i innowacyjność polskiej branży bankowej i rynku usług finansowych” — skomentował Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.„Wierzymy, że usługi te usuną istotne przeszkody w budowaniu dynamicznych i sprawnie działających środowisk bankowości otwartej. Dostrzegamy, że problemy z zaufaniem występują po obu stronach – podmioty trzecie potrzebują dostępu do danych i infrastruktury nadzorowanych przez banki, banki zaś muszą mieć pewność, że podmioty trzecie, które żądają dostępu do danych, są do tego uprawnione” – powiedział Jason Lane, wiceprezes ds. rozwoju rynku europejskiego w Mastercard.

Mastercard

Udostępnij artykuł: