PSD2: ustawa o usługach płatniczych trafiła do dalszych prac w komisji sejmowej

Prawo i regulacje

Sejm zdecydował po I czytaniu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, o skierowaniu noweli do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Fot. Sejm/Krzysztof Białoskórski

Sejm zdecydował po I czytaniu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, o skierowaniu noweli do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża m.in. do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych #PSD2

Sejm wraz z przesłaniem projektu ustawy do dalszych prac zobowiązał do przedstawienia sprawozdania przez przedstawiciela Komisji do 16 marca br.

Podstawa do funkcjonowania nowych usługodawców

Projekt nowelizacji ustawy przyjęty przez rząd na początku stycznia br., wdraża m.in. do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Według Centrum Informacyjnego Rządu (CIR), projekt tworzy podstawy do funkcjonowania nowych usługodawców na rynku usług płatniczych. Obok banków, instytucji płatniczych, operatorów pocztowych i innych, pojawią się tzw. podmioty trzecie, czyli TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług (usługę inicjowania transakcji płatniczej i usługę dostępu do informacji o rachunku). Ustawa zwiększy także prawa konsumentów podczas wysyłania przelewów i przekazów pieniężnych poza Unię Europejską lub płatności w walutach spoza UE.Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: