PSW Capital S.A. po raz czwarty w segmencie NewConnect Lead

Finanse i gospodarka

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po raz czwarty zadecydował, że PSW Capital S.A. znajdzie się w segmencie NewConnect Lead. Do segmentu należą spółki, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na główny parkiet GPW w Warszawie S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po raz czwarty zadecydował, że PSW Capital S.A. znajdzie się w segmencie NewConnect Lead. Do segmentu należą spółki, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na główny parkiet GPW w Warszawie S.A.

PSW Capital S.A. jest spółką z sektora energetycznego, z ustabilizowaną pozycją na rynku hurtowej sprzedaży materiałów opałowych. Utrzymanie się w NC Lead jest potwierdzeniem stałego rozwoju spółki i systematycznej realizacji planów debiutu na głównym parkiecie GPW.

Kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead odbywa się na podstawie danych z ostatniego półrocza działalności spółki i jest aktualizowana raz na kwartał na podstawie spełnionych przez spółkę następujących kryteriów:

  1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% jego akcji,
  2. średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu,
  3. transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,
  4. średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność nie przekraczała 15%,
  5. akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
  6. emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  7. emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

"Plany związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW zostały potwierdzone poprzez ponowne umieszczenie spółki PSW Capital w prestiżowym segmencie NewConnect Lead. Ku zadowoleniu naszemu i naszych inwestorów, po raz czwarty znaleźliśmy się w gronie nielicznych emitentów wyróżnionych za swoją działalność." - mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW Capital S.A.

Udostępnij artykuł: